combine_images_980.jpg

4. Седница Изборног већа у 2017. години (en)

Print

 

Датум објаве: 03.07.2017.

4. Седница Изборног већа заказана је за среду 05.07.2017. године у 13.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 4.Седницу у 2017. години и записник са 3.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послати суелектронском поштом.

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

  1. Усвајање записника са IIIседнице Изборног већа у 2017. години одржане 17.05.2017. године
  2. Доношење предлога одлука о именовању комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлука о образовању комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 19.05.2017. године
  3. Утврђивање оцене из члана 152. став 1. Статута Медицинског факултета за избор наставника по конкурсу од 28.06.2016. године
  4. Доношење предлога одлуке о избору наставника по конкурсу од 28.06.2016.године
Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - Фрамацеутска технологија 1 и Фармацеутска технологија 2 један доцент  pdf

 

5. Доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 22.02.2017. године

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 АНАТОМИЈА један асистент  pdf
2 БИОЛОГИЈА СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ један асистент  pdf
3 БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА – ПРЕТКЛИНИКА један асистент  pdf
4 ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ – наставна база Клиника за заштиту менталног здравља КЦ Ниш или Клиника за психијатрију КЦ Ниш један клинички асистент  pdf
5 ФАРМАКОЛОГИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ један сарадник у настави  pdf
6 МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА – наставна база Институт за јавно здравље Ниш један сарадник у настави  pdf

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code