4. Седница Изборног већа у 2017. години (en)

Print

 

Датум објаве: 03.07.2017.

4. Седница Изборног већа заказана је за среду 05.07.2017. године у 13.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 4.Седницу у 2017. години и записник са 3.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послати суелектронском поштом.

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

  1. Усвајање записника са IIIседнице Изборног већа у 2017. години одржане 17.05.2017. године
  2. Доношење предлога одлука о именовању комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлука о образовању комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 19.05.2017. године
  3. Утврђивање оцене из члана 152. став 1. Статута Медицинског факултета за избор наставника по конкурсу од 28.06.2016. године
  4. Доношење предлога одлуке о избору наставника по конкурсу од 28.06.2016.године
Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - Фрамацеутска технологија 1 и Фармацеутска технологија 2 један доцент  pdf

 

5. Доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 22.02.2017. године

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 АНАТОМИЈА један асистент  pdf
2 БИОЛОГИЈА СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ један асистент  pdf
3 БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА – ПРЕТКЛИНИКА један асистент  pdf
4 ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ – наставна база Клиника за заштиту менталног здравља КЦ Ниш или Клиника за психијатрију КЦ Ниш један клинички асистент  pdf
5 ФАРМАКОЛОГИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ један сарадник у настави  pdf
6 МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА – наставна база Институт за јавно здравље Ниш један сарадник у настави  pdf