Приговори о одговори по конкурсу од 22.02.2017. (en)

Print

 

Датум објаве: 14.07.2017.

Медицински факултет у Нишу ставља на увид приговоре на Извештаје Комисија и одговоре Комисија на приговоре, по конкурсу од 22.02.2017. године, за следеће уже научне области:

 

Р. бр. Конкурс УНО Приговор Одговор Комисије на проговор
1. 22.02.2017. Максилофацијална хирургија Приговор Одговор
2. 22.02.2017. Енглески језик Приговор Одговор