combine_images_980.jpg

5. Седница Изборног већа у 2017. години (en)

Print

 

Датум објаве: 29.09.2017.

5. Седница Изборног већа заказана је за понедељак 02.10.2017. године у 12.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 5.Седницу у 2017. години и записник са 4.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послати су електронском поштом.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

  1. Усвајање записника са IV седнице Изборног већа у 2017. години одржане 05.07.2017. године
  2. Доношење предлога одлукa о именовању комисијa за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлукa о образовању комисијa за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 30.06.2017. године
  3. Утврђивање оцена из члана 152. став 1. Статута Медицинског факултета за избор наставника по конкурсу од 22.02.2017. године
  4. Утврђивање оцена из члана 152. став 1. Статута Медицинског факултета за избор наставника по конкурсу од 30.03.2017. године
  5. Доношење предлога одлука о избору наставника и доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 22.02.2017. године
  6. Доношење предлога одлуке о избору наставника по конкурсу од 30.03.2017. године
  7. Доношење одлуке о ангажовању гостујућег професора

 

*****************************************************************************************************************************************************

5. Доношење предлога одлука о избору наставника и одлука о избору сарадника по конкурсу од 22.02.2017. године

Р. бр. УНО Звање Извештај комисије Приговор Одговор Комисије на проговор
1. ПАТОФИЗИОЛОГИЈА један редовни професор  pdf Приговор Одговор
2. РАДИОЛОГИЈА – наставна база Центар за радиологију КЦ Ниш један редовни професор pdf Приговор Одговор
3. ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – наставна база Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију КЦ Ниш два редовна професора

 pdf

pdf

Приговор 1

Приговор 2

Одговор 1

Одговор 2

4. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА – наставна база Клиника за болести ува, грла и носа КЦ Ниш један редовни професор  pdf Приговор Одговор
5. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за кардиоваскуларне болести КЦ Ниш један наставник у једно од наставничких звања (Предлог Комисије – избор једног редовног професора)  pdf Приговор Одговор
6. ГИНЕКОЛОГИЈА СА АКУШЕРСТВОМ – наставна база Клиника за гинекологију и акушерство КЦ Ниш један наставник у једно од наставничких звања (Предлог Комисије – избор једног редовног професора)  pdf Приговор Одговор
7. ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш један наставник у једно од наставничких звања (Предлог Комисије – избор једног ванредног професора)  pdf Приговор Одговор
8. МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш један ванредни професор  pdf Приговор Одговор
9. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за кардиоваскуларне болести КЦ Ниш један доцент  pdf Приговор Одговор
10. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА – наставна база Клиника за кожне и полне болести КЦ Ниш један доцент  pdf Приговор Одговор
11. ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ – наставна база Клиника за заштиту менталног здравља КЦ Ниш један доцент  pdf Приговор Одговор
12. ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за општу хирургију КЦ Ниш један доцент  pdf Приговор Одговор
13. ГИНЕКОЛОГИЈА СА АКУШЕРСТВОМ – наставна база Клиника за гинекологију и акушерство КЦ Ниш један доцент  pdf Приговор Одговор
14. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА – наставна база Клиника за болести ува, грла и носа КЦ Ниш један доцент  pdf Приговор Одговор
15. СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА – ПРЕТКЛИНИКА један доцент  pdf Приговор Одговор
16. СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш један доцент  pdf Приговор Одговор
17. Максилофацијална хирургија 2 асистента

 pdf

pdf

Приговор Одговор
18. Енглески језик сарадник у настави  pdf Приговор Одговор

 

6. Доношење предлога одлуке о избору наставника по конкурсу од 30.03.2017. године

 
Р. бр. УНО Звање Извештај комисије
1. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за нефрологију КЦ Ниш један доцент  pdf

 

7. Доношење одлуке о ангажовању гостујућег професора

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje Образложење
1 ХИРУРГИЈА – ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА гостујући професор  pdf  pdf

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code