combine_images_980.jpg

Academic assembly

Print

 

Наставно-научно веће представља стручни орган Медицинског факултета. 

 

СТАТУТОМ ФАКУЛТЕТА  дефинисане су све компентенције Наставно-научног већа. Неке од њих су:

  • утврђује предлог Статута Факултета;
  • утврђује предлог кандидата за избор декана Факултета;
  • бира чланове Савета Факултета из реда представника Факултета;
  • бира представнике Факултета у органима Универзитета;
  • предлаже кандидата за ректора Универзитета;
  • предлаже годишњи програм рада Факултета;
  • предлаже студијске програме за све врсте и нивое студија;
  • утврђује уже научне области;

Read more: Academic assembly

Информација декана о динамици одржавања седница НН већа (en)

Print


У циљу боље организације рада Наставно-научног већа, на Деканском колегијуму донета је Одлука да се седнице Наставно-научног већа одржавају сваке среде у четвртој, а Одбори Наставно-научног већа у трећој недељи у месецу. 

 

Сходно томе, све молбе упућене Одборима и Наставно-научном већу морају бити достављене до краја друге недеље у текућем месецу, а оне које буду достављене након тог периода биће разматране на Одборима и седницама Наставно-научног већа у наредном месецу.
 

Декан Медицинског факултета у Нишу
Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code