combine_images_980.jpg

Administrative/technical services

Print

 

 

У Организационој јединици стручних служби обављају се: административно-правни, финансијски, административно-технички, библиотечки, информационо-рачунарски и други послови који су од заједничког интереса за обављање делатности Факултета.

Радом Организационе јединице стручних служби руководи секретар Факултета у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета. 

 Секретар Факултета, Јелена Ковач,

дипломирани правник

Jelena Kovac

ADMINISTRATIVE/TECHNICAL SERVICES: 

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code