combine_images_980.jpg

Division for undergraduate studies

Print

1.nastava

Служба за основну наставу стара се о доношењу и реализацији студијских програма првог и другог нивоа студија из делатности Факултета, стручно и административно води поступак од конкурса за упис на студије до завршетка студија или престанка својства студента.

Руководилац Службе је Данијела Лазовић, дипломирани правник

тел: +381 18 42 26 712, лок:118; лок: 243;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Данијела Ж Лазовић

Шеф Службе за наставу

Јасмина Р Коцић

Виши стручни сарадник

Дејан С Николић

Виши стручни сарадник

Мирјана Ј Челар

Виши стручни сарадник

Тања И Стојковић

Виши стручни сарадник

Весна Д Ивановски

Референт за послове уношења података на рачунару

Славица В Мицић

Референт за послове уношења података на рачунару

Владан М Микша

Референт за послове уношења података на рачунару

Данијела М Топић

Референт за послове уношења података на рачунару

Милан Д Ристић

Референт за послове уношења података на рачунару

Милана С Петровић

Референт за послове уношења података на рачунару

Вида К Ђорђевић Послови уношења података на рачунару за Катедру Интерне медицине

Снежана А Љубисављевић

Референт за послове уношења података на рачунару

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code