combine_images_980.jpg

Division for general and administrative-legal affairs

Print

 

2.pravna

 

Служба за опште и административно-правне послове обезбеђује законитост рада органа Факултета, стара се о доношењу и примени Статута, правилника, пословника, одлука, решења и других аката, обавља кадровске послове, избор у звања, архивирање и достављање материјала.

Руководилац Службе је Милан Константиновић, дипломирани правник.

тел: +381 18 42 26 712  лок: 152;  лок: 104; лок: 205

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Милан Д Константиновић Шеф Службе за опште и административно-правне   послове
Драган Б Трајковић Стручни сарадник за међународну сарадњу
Миладин О Ковач Стручни сарадник
Драгана Ј Радисављевић Виши стручни сарадник
Мирјана М Трајковић Виши стручни сарадник
Марија Ј Добричанин Живковић Виши стручни сарадник
Најдан Б Ђоровић Виши стручни сарадник
Валентина В Игић Виши стручни сарадник
Весна Н Радојковић Послови уношења података на рачунару
Драган С Видојковић Архивски помоћник
Данијела М Николић Архивски помоћник
Бобан С Дугалић Возач и радник на одржавању возног парка
Љиљана М Марковић Архивски помоћник

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code