combine_images_980.jpg

Division for security and maintenance services

Print

4.tehnicka

 

Служба за обезбеђење и одржавање се стара о грађевинско техничкој исправности свих објеката, уређаја и инсталација Факултета, обезбеђује објекте и материјална добра Факултета, обезбеђује екстерну и интерну телефонску везу, оптималне хигијенске и друге услове рада на Факултету.

Руководилац Службе је Зоран М Ђорђевић , грађевински инжењер.

тел: +381 18 42 26 712, лок: 107; лок: 111

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Зоран М Ђорђевић Шеф Службе за обезбеђење и одржавање
Снежана С Аврамовић Стручни сарадник заштите на раду
Срђан М Ристић Виши стручни сарадник за инвестиционо одржавање
Ненад М Милојковић Домар
Владислав С Башовић Портир
Предраг М Милосављевић Портир
Бранко С Јовановић Портир
Новица Б Ранђеловић Портир
Слађана Љубић Телефониста
Марко Р Петковић ВКВ мајстор
Радослав В Петковић КВ радник и ложач
Светислав Д Тодоровић КВ радник и ложач
Драган С Ђокић КВ радник и ложач
Слободан Р Величковић КВ радник и ложач
Драгомир Р Мићовић Шеф групе за обезбеђење објекта Факултета
Ана Г Митровић Спремачица
Јасмина М Јанковић Спремачица
Драгана Д. Ђорђевић Спремачица
Ружица Т Типсаревић Спремачица
Јелена Љ Младеновић Спремачица 
Јелена Љ Стојановић Спремачица
Лидија Д Филиповић Спремачица
Жаклина Д Илић Спремачица
Душица Т Ђорђевић Спремачица
Соња В Ђурић Спремачица
Соња В Стојиљковић Спремачица
Маја Љ Филчевски Спремачица
Снежана З Стојановић Спремачица
Малина Д Дончић Спремачица
Зорица С Тодоровић Спремачица
Славица С Мићовић Спремачица
Сузана Р Минић Спремачица
Катарина Р Марковић Спремачица
Бојана Д Голубовић Спремачица
Зорица Н Митровић Спремачица
Марија Б Стојановић Спремачица
Душица Н Јоцић Спремачица

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code