Division for IT services

Print

5.racunski

 

 

Служба за рачунарско-информационе послове је служба која наставницима и студентима пружа неопходне услуге за савладавање свих послова везаних за информационе технологије.

 

Рад службе посебно је дефинисан Правилником о условима коришћења услуга и рада Рачунарско-информационог центра. 

 

Руководилац Службе је Сузана Крстић, дипломирани инжењер електротехнике.

тел: +381 18 42 26 712 лок: 115; лок: 120; лок: 234

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Сузана М Крстић

Шеф Службе за рачунарско-информационе послове

Сунчица Б Станковић

Стручни сарадник за рачунарско-информационе послове

Јовица В Спасић

Стручни сарадник за рачунарско-информационе послове

Снежана З Ђукић

Виши стручни сарадник за рачунарско-информационе послове

Ненад С Станојевић

Референт за послове уношења података на рачунару

Саша Н Мицић

Референт за послове уношења података на рачунару