Quality assurance center - Division

Print

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу je формирао Центар за унапређење квалитета студијских програма, наставе и научно-истраживачког рада, чије су активности усмерене ка унапређењу квалитета свих активности на Факултету.

 

Центром за унапређење квалитета руководи председник центра, проф. др Верица Аврамовић.

 

тел: +381 18 42 26 712,  лок: 113

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Наташа С Радојковић

Референт за послове уношења података на рачунару