combine_images_980.jpg

Research center for biomedicine

Print

 

Научноистраживачки Центар за биомедицину представља посебну организациону јединицу за научноистраживачки рад и здравствену делатност и чине га  наставници, истраживачи, сарадници и остали запослени који учествују у обављању послова који су у непосредној вези са биомедицинским истраживањима.

Радом Научноистраживачког Центра за биомедицину руководи проф. др Стево Најман.

 

Милан М Динић Стручни сарадник за хемију
Татјана Ј Антић Стручни сарадник за хемију 
Никола Б Јовановић Стручни сарадник за хемију 
Зоран Л Цветковић Стручни сарадник - ветеринар
Светлана Р Стојановић Стручни сарадник за НИР  
Мирослав С Миљковић Стручни сарадник
Милена С Потић Флорановић Стручни сарадник 
Јелена Р Ћирић Стручни сарадник 
Славољуб Ц Живановић Стручни сарадник 
Жаклина С Шмелцеровић Стручни сарадник
Драгана С Тричковић Вукић Стручни сарадник 
Славица Стојнев Стручни сарадник за НИР
Симонида Стојановић Стручни сарадник за НИР
Ана Ристић Петровић Стручни сарадник за НИР
Александра Р Антовић Стручни сарадник за НИР
Александар Димић Стручни сарадник за НИР
Марија М Спалевић Стручни сарадник за НИР
Весна И Крстић Виши стручни сарадник
Снежана С Илијић Виши стручни сарадник
Бина Т Јовић Виши стручни сарадник
Драгана Ч Пејчић Виши стручни сарадник
Татјана Д Петковић Лаборант
Драган С Илић Лаборант
Драгана М Јанковић Лаборант
Мирела О Станисављевић Лаборант
Љубиша П Милетић Лаборант
Тања Б Прокић Лаборант
Миљан Ј Митровић Лаборант за УНО Анатомија
Дарко Љ. Дојчиновић Лаборант за УНО Анатомија  
Марина Н Ђорђевић Лаборант
Драгана Б Китић  Лаборант  
Нева П Крстић Лаборант
Звонко Б Ристић Чувар експерименталних животиња 
Милан М. Живановић Чувар експерименталних животиња

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code