combine_images_980.jpg

Division for doctoral studies

Print

 

У Служби за последипломску наставу обављају се административни и правни послови неопходни за реализацију студијских програма академских докторских студија, специјалистичких академских и мастер студија, као и здравствених специјализација, ужих здравствених специјализација и програма континуиране едукације.

Руководилац Службе: Милица Ђорђевић, дипломирани правник7.poslediplomska nastava

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Служба за последипломску наставу има два одсека:

 

ОДСЕК ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

(Делатност: докторске академске студије, специјалистичке академске студије, мастер студије, избор у научна и истраживачка звања)

тел: +381 18 42 26 712, лок: 207; лок: 241;

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

(Делатност: здравствене специјализације, уже здравствене специјализације, континуирана едукација)

тел: +381 18 42 39 310

тел: +381 18 42 26 712, лок:218

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Милица Н. Ђорђевић Шеф Службе за последипломску наставу Одсек за докторске академске студије
Марија С Ранђеловић Стручни сарадник Одсек за докторске академске студије
Марина П Марјановић Виши стручни сарадник Одсек за докторске академске студије
Светлана Б Јовић Тасић Виши стручни сарадник Одсек за докторске академске студије
Јасмина ЉЂорђевић Послови уношења података на рачунару Одсек за докторске академске студије
Славица Д Којић Виши стручни сарадник Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Весна Б Баришић Виши стручни сарадник Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Снежана С Цветковић Виши стручни сарадник Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Драган М Коцић Референт за послове уношења података на рачунару Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Марина М Марјановић Референт за послове уношења података на рачунару Одсек за здрав. специјализације и КМЕ

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code