Division for public procurements

Print

 

Служба за јавне набавке обезбеђује примену и спровођење Закона о јавним набавкама на Факултету, и у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

Руководилац Службе за јавне набавке је Владана Раденковић, дипломирани правник.

тел: +381 18 42 26 712  лок: 124

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Владана В Раденковић 

Шеф службе за јавне набавке

Маја М Младеновић

Стручни сарадник за јавне набавке

Немања М Спасић

Стручни сарадник за јавне набавке

Зоран Љ Апостоловић

Референт за јавне набавке