Organization of the faculty

Print

 

У зависности од врсте послова, међусобне сродности и функционалне повезаности, сви послови на Медицинском факултету обављају се у оквиру организационих јединица и то:

 

 

 

 

sema 2016