combine_images_980.jpg

More than half a century...

Print

Медицински факултет у Нишу основан је Законом о универзитетима, чије је допуне тадашња Народна скупштина Републике Србије усвојила 18. маја 1960. године. Те године уписано је 142 студента на медицински одсек и 62 стуента на стоматолошки одсек.
 

Изабрани су први наставници др Никола Ђукнић, за редовног професора, др Боривоје Ћосић и др Младен Симић за доценте, а за асистенте Естера Мрчарица, Војислав Жорић, Миодраг Јанковић, Живојин Тричковић, др Звонимир Вукушић, др Раде Тијанић, др Синиша Васић, др Србољуб Ђорђевић, др Милић Алексић, др Спира Страхињић и др Велимир Савић. За првог декана изабран је др Никола Ђукнић, познати хирург из Ниша.

 

 

nekad 1

Sp dek

Како у време оснивања Медицинског факултета није било средстава за изградњу зграде, новооснована високошколска установа била је смештена у згради Средње медицинске школе. Настава за прву генерацију Факултета почела је 17. октобра 1960. године. Прво предавање одржао је проф. др Павле Трпинац, професор хемије са Медицинског факултета у Београду. Прво предавање из клиничке наставе одржао је проф. др Божидар Ђорђевић две године након почетка рада Факултета.

Пет година након почетка рада Медицинског факултета, формиран је Универзитет у Нишу, а Медицински факултет је постао један од његових стубова.

Прве магистарске студије су започете школске 1970/71. године и то из превентивне медицине а наредних година из осталих области медицине и стоматологије.

Прва клиника формирана од стране Медицинског факултета, одлуком њеног Савета, била је ОРЛ клиника која је почела рад 1.1.1969.године.

Две године касније, Савет Медицинског факултета донео је одлуку да се од ранијих оделења Клиничке болнице формирају клинике, институти и заводи као наставне, научне и радне јединице Медицинског факултета чиме су створени још биљи услови за рад и развој сваке клинике. Исте године, радни људи новоформираних клиника, завода и института референдумом су се изјаснили да се удруже у сложену радну организацију–Заједницу клиника, института и завода (КИЗ) на принципима Закона о удруженом раду. Стоматолошка поликлиника, која је формирана 1960.године, прераста 1964.године у Стоматолошку клинику. Одлуком Савета Медицинског факултета формиран је и Институт за нефрологију и хемодијализу 1972.године, што представља велики успех на стручном, научном и здравственом пољу. Ради бољег остваривања здравствене функције, Медицински факултет је 4.10.1971.године у свом Статуту предвидео Веће за здравствену делатност.

nekad 2 nekad 3

Сви ти подаци показују да је у првих двадесет година рада Факултета највише урађено на развоју, почев од стварања кадрова, развоја научног рада, преко обезбеђивања просторних услова за наставу на предклиничким предметима и посебно на изградњи нових просторних капацитета за наставу на клиничким предметима.

Наредних двадесет година рада Медицинског факултета (1980-2000.године) период је даљих успона.

Медицински факултет је јануара 1992. године отпочео сардњу са Интеруниверзитетским центром из Лугана-Швајцарска, на основу уговора закљученог између Универзитета и Медицинског факултета из Ниша с једне стране и ове Међународне асоцијације с друге стране. Сарадња се одвијала на плану школовања студената медицине и стоматологије из Италије и Швајцарске.

zgrada 1 Hol

Пету деценију рада Факултета су обележили напори да се сви проблеми узроковани ратом, санкцијама и транзицијом превазиђу и да се што пре Факултет укључи у породицу европских медицинских факултета. Захваљујући ентузијазму и истрајности свих запослених, а посебно управе, Медицински факултет је, полако али сигурно, превазилазио скоро све тешкоће и својим активностима пратио савремене трендове у образовању, науци и струци.

Период после четрдесетогодишњег јубилеја карактеришу догађаји који ће сигурно утицати на даљи развој и судбину Медицинског факултета.

velika sala Amf

Прво, школске 2002/03. уписана је прва генерација студената на студијској групи фармација (56 студената) и тиме започета едукација дипломираних фармацеута на Медицинском факултету у Нишу и први студент је дипломирао јула 2007.

Друго, школске 2003/04.године уписана је прва генерација студената на трогодишњој струковној студијској групи здравствене неге a јуна 2006.године дипломирао је први студент на овој студијској групи.

Поред тога, програми студија на свим студијским програмима су модификовани у складу са Болоњским процесом реформи и по том програму се изводи настава почев од школске 2007/08. године. У складу са Болоњским процесом реформи, школске 2007/08. уписана је прва генерација студената медицине и стоматологије на Академске докторске студије одмах након завршених интегрисаних академских студија.

tekekonf Mic

Крајем 2007.године из WUS пројекта оформљена video-konferans сала у просторијама Медицинског факултета и 30.јануара 2008.године одржана је прва телеконференција. Презентацију са Медицинског факултета имала је проф. др Марина Дељанин-Илић, а у рад телеконференције уживо су били укључени центри у Марбургу, Бад Наухеиму и Нишу. Тема конференције је била Акутни проблеми у срчаној инсуфицијенцији“.

Почетком 2008. године, делом из WUS пројекта а делом из средстава Факултета, формиран је Кабинет за ургентну медицину са комплетном и модерном опремом за едукацију студената и лекара.

Године 2005. основан је Медицински информациони центар са електронском библиотеком уз помоћ америчке непрофитне организације „Wred international“ са преко 100 хиљада уџбеника и часописа. Потом је Факултет постао чланица „КoБСОН“-а и на тај начин су створене могућности свим наставницима, сарадницима и студентима за коришћење светске медицинске литературе.

centar kval Ak pos1

Током 2005. године формиран је Центар за контролу и унапређење квалитета, којим је руководио академик проф. др Владисав Стефановић.

Средином 2006. године, Медицински факултет је акредитован као научно-истраживачка организација а марта 2008. године Медицински факултет у Нишу је добио прву акредитацију од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Том приликом је акредитовано 16 студијских програма.

Свакако треба нагласити да је од 2006 године започета настава на здравственим субспецијализацијама у складу са Законом о здравственој заштити.

Nauka1

 

Nauka2

У последњих десет година на Факултету су завршена 22 научна пројекта финансирана од Министарства науке Владе Србије, потом три пројеката WUS фондације из Аустрије и три TEMPUS пројекта. У току су пет научних пројеката Факултета финансираних од Министарства науке Владе Србије и два TEMPUS пројекта, а у 28 научних националних и међународних пројеката учествују наставници Медицинског факултета заједно са другим факултетима из земље и иностранства.

У складу са Болоњским процесом реформи, започето је са мобилношћу студената који по цео један семестар завршавају на другим факултетима. Тако је током школске 2009/10. године 10 студената цео семестар завршило на норвешком Универзитету у Тронтхајму.

M Pos1 M Pos2

У оквиру заједничког пројекта: „Унапређење система високог образовања у Србији“, који се реализује кроз сарадњу Европске уније и Савета Европе, тим експерата за процену квалитета, новембра месеца 2009. године је урадио прву екстерну еваулацију нашег Факултета као високошколске установе у Републици Србији.

zgrada 2 Novi hol

Медицински факултет у Нишу је половином 2009. године положио камен темељац за зграду анекса и из сопствених средстава завршио зграду у октобру 2010. године, отварајући тако једно од најмодернијих здања града са врхунски опремљеним простором за студирање и професионалним условима за бављење науком.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code