Лабораторија за хроматографију (en)

Print

 

Лабораторија за хроматографију бави се истраживањима која обухватају анализу биолошких узорака, лекова, намирница и животне средине.

Координатор рада Лабораторије за хроматографију: Проф. др Андрија Шмелцеровић
( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Истраживања и пројекти

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2016):

1. Hromatografija

Технике и методе

 

Опрема

ОПРЕМУ Лабораторије чине HPLC апарат (Agilent Technologies 1200) са Diode Array Detector (DAD) и флуоресцентним детектором (Fluorescence Detector, FLD).

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

У раду Лабораторије за хроматографију ангажовани су:

 

Научна сарадња

Међународна сарадња остварена је са Бугарском академијом наука и Фармацеутским факултетом у Љубљани.