Извештаји и планови Центра (en)

Print

 

ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2015/16. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2014/15. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2013/14. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2011/12. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2010/11. годину

Извештај о раду Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2009/10. годину

 

ПЛАНОВИ

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2016/17. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2015/16. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2014/15. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2013/14. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2012/13. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2011/12. годину

План рада Центра за унапређење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2010/11. годину