combine_images_980.jpg

 

 

КУРСЕВИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ


Рад на експерименталним животињама у биомедицинским истраживањима (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 14.06.2017.године, Медицински факултет у Нишу

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац -  6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Владмила Бојанић, Проф. др Стево Најман

Read more...

Новине у дијагностици неуроендокриних тумора (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 16.6.2017. године, Медицински факултет у Нишу

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 8 бодова;  Регистровани слушалац -  4 бода

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Драган Михаиловић

Read more...

Примена савремених методолошких приступа у подучавању енглеског језика за професионалне и академске потребе (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-3989/2016-01 дaтум: 21.11.2016. године

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 27.3.2017. год. Медицински факултет Ниш; 25.9.2017. год. Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац -  6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Наташа Милосављевић

Read more...

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code