combine_images_980.jpg

Школа ултразвука у нефрологији и урологији-поновљена едукација (en)

Print


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1979/2014-01 дaтум: 19.05.2014. гoдинe

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА:  27.10.-14.11.2014.године, Медицински факултет у Нишу,  Клиника за нефрологију КЦ Ниш, Клиника за урологију КЦ Ниш, Центар за радиологију КЦ Ниш.

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодова;  регистровани слушалац - 6 бодова

РУКОВОДИЛАЦ: Проф.др Соња Раденковић

ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Соња Раденковић, Др Војин Калезић, Др Предраг Вуксановић, Доц. др Јаблан Станковић, Проф. др Јадранка Бутуровић Пониквар, Проф. др Мира Говорчин, Прим. др Соња Тасић, Др Весна Илић, Прим. др Стојанча Митов, Проф. др Милан Павловић.

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА:  Лекари

МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЛАЗНИКА:5

САЖЕТАК ПРОГРАМА: Курс је намењен лекарима опште медицине, специјалистима опште, интерне медицине и урологије, као и лекарима субспецијалистима нефрологије.

Овом едукацијом могуће је обухватити и лекаре на специјализацији опште, интерне медицине,урологије и радиологије.

У суштини, школу ултразвука могу да похађају сви они који желе да овладају основним знањима и вештинама неопходним за рад у ултразвучној дијагностици бубрега и уротракта.

Ултразвучна дијагностика је данас као визуелна метода остварила изузетан успех. Она је широко примењивана у свакодневном клиничком раду и данас је неизоставни дијагностички поступак у многим гранама медиицне, а посебно у урологији и нефрологији.

Предности ове методе су у јефтином поступку прегледа, могућностима понављања поступка без штетних последица за пацијента и изузетно вредном приказу посматраних органа. Наиме, ултразвук је томографски приказ органа који омогућава лакшу тродиомензионалну представу о патолошком процесу и једини је преглед ове врсте у коме се може правити безброј нивоа пресека.

Посебан значај ултразвучне дијагностике у болестима бубрега и уротракта везан је за изузетно широку палету промена и патолошких процеса на овом систему. Због тога употреба ултразвучног прегледа представља основу и незаобилазни део савремених дијагностичких протокола у области нефрологије и урологије.

Ово је најједноставнија метода којом се са сигурношћу могу открити аномалије положаја и величине бубрега, цистичне и туморозне промене у бубрегу, као и у осталим деловима уротракта. Ултразвук је и сензитивна метода за отркивање промена у раним фазама дијабетесне нефропатије, као и у откривању промена у исхемијској болести бубрега, посебно у исхемијској хипертензивној нефропатији.

У урологији, ехосонографија је основна метода у откривању калкулозе уротракта и свих облика опструкције овог система.

Ехосонографија је данас и важна дијагностичка метода у поступку трансплантације бубрега и раног откривања одбацивања трансплантата.

С обзиром на велику учесталост болести уротракта, неопходно је укључивање већег броја лекара у дијагностику ових оболења, што захтева њихову добру обученост.

Због тога ова едукација има за циљ да полазницима понуди атрактиван едукативни програм који гарантује овладавање знањем и вештином рада у ултразвучној дијагностици. С обзиром на основне циљеве овог курса теоретској настави ће бити посвећена једна недеља, а практичној настави три недеље. У предвиђеном времену сваки полазник ће добити индивидуалног ментора са којим ће свакодневно од почетка курса моћи да ради и након тога уз супервизију ментора да самостално обавља ултразвучни преглед уротракта.

КОТИЗАЦИЈА: 60 000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 153/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА


INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code