combine_images_980.jpg

Исхрана као важан фактор у превенцији болести (en)

Print


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1979/2014-01 дaтум: 19.05.2014. гoдинe.

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 12.12. 2014.Медицински факултет у Нишу

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова, регистровани слушалац - 6 бодова

РУКОВОДИЛАЦ: Проф. др Маја Николић

ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Маја Николић, Проф. др Бранислава Коцић, Проф. др Јовица Јовановић

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: Лекари  

САЖЕТАК ПРОГРАМА: Храна и исхрана имају важну улогу у превенцији многих болести као што су болести суфицитне и дефицитарне исхране, тровања храном и др. Лекари и остали здравствени радници у свету и код нас суочавају се различитим баријерама у вези давања информација пацијентима која се тичу исхране. Значај овог проблема је велики будући да су питања о исхрани постављена од стране пацијената незаобилазна код скоро сваке посете изабраном лекару. Један од разлога за ову ситуацију је недостатак савремених знања и мањак едукација из области исхране које су, иако битна, потиснута у други план у односу на друга клиничка знања. Предложена едукација обухвата актуелна сазнања из четири важна сегмента исхране која су битна за лекаре примарне здравствене заштите и  њихове пацијенте. Обухваћене су болести које доминирају нашом националном патологијом и водећи су разлог за умирање у Србији, као и болести код којих је правилно руковање храном једина и ефикасна превенција, а још увек се јављају у великом проценту код нас. Предложене теме континуиране едукације су: исхрана као фактор ризика за масовне незаразне болести, дијабетес мелитус , код радно активне популације, микроорганизми у храни и храна као фактор ризика за заразне болести.  У првом делу едукације биће одржана предавања наставника универзитета, која  теоријски разматрају наведене теме и дају прегледе најновије литературе у наведеним областима. Други део едукације посвећен је решавању проблема са којима се суочавају лекари примарне здравствене заштите у пракси, а обухватају наведене теме. Биће приказани конкретни примери из праксе који се могу решити уколико лекари  поседују одговарајуће знање и вештине из области исхране. Дистрибуираће се и агитке за полазнике које се користе у здравствено васпитном раду у наведеним областима.Курс је био одлично посећен и прихваћен од стране полазника, те је то главни мотив за поновну акредитацију.

КОТИЗАЦИЈА: 3 600,00  (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 152/КМЕ

МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПЛОАЗНИКА: 100

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code