combine_images_980.jpg
Filter
  • Развојне и старосне промене бубрега човека и њихов клинички значај (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 03.06.2016, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 3 бода;  Регистровани слушалац -  2 бода

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Слободан Влајковић

  • Aктуелни ставови у хируршком лечењу немеланомских карцинома коже (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 20.05.2016, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Предраг Ковачевић

  • Рад на експерименталним животињама у биомедицинским истраживањима (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 27.05.2016., други термин 24.06.2016., Универзитет у Нишу, Медицински факултет

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Владмила Бојанић, Проф. др Стево Најман

  • Дизајн, синтеза, in vitro и in vivo ефекти нових инхибитора медицински значајних ензима (en)

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 03.06.2016. године, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодоваРегистровани слушалац -  6 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Андрија Шмелцеровић

  • ReFEEHS Тематскa радионицa (en)

     

    Датум објаве: 31.05.2017.

    Позивају се наставници, сарадници и студенти да присуствују ReFEEHS Тематској радионици 3 - Исходи засновани на компетенцијама у образовању здравствених радника - Студијски програми и садржаји, изазови у пракси и процене успеха студената“ - која ће се одржати на Медицинском факултету у Нишу и Универзитету у Нишу, од 1-3. јуна 2017. године. 

  • 47. Дани превентивне медицине-међународни конгрес (en)

    Meђунaрoдни кoнгрeс 47. Дани превентивне медицине одржава се од 24-27. септембра 2013. године, окупиће вишe oд 300 лeкaрa из зeмљe и инoстрaнствa који ће говорити o eпидeмиjaмa мaсoвних нeзaрaзних бoлeсти, сaврeмeним eпидeмиoлoшким прoблeмимa рeспирaтoрних зaрaзних бoлeсти, микрoбиoлoгиjи, исхрaни, живoтнoj срeдини и мoбилизaциjи лoкaлнe зajeдницe у прoмoциjи здрaвљa.


  • Предавање дописног члана САНУ Милоша Којића (en)

     

    Датум објаве: 24.05.2017.

    Јавно ПРЕДАВАЊЕ дописног члана САНУ Милоша Којића, на тему „Примена компјутерских метода у биомедицинским истраживањима: модели транспорта делића и молекула у капиларном систему и биолошком ткивубиће одржано у петак, 26. маја 2017. године, 12:00 сати, на Универзитету у Нишу  (Мултимедијална сала, бр. 8).

  • Презентација издавачке куће Elsevier (en)

     

    Датум објаве: 23.05.2017.

    Издавачка кућа DATA STATUS  позива наставнике и стручне сараднике Медицинског факултета на презентацију иностране издавачке куће Elsevier, заказану  за 24.05.2017. у 12 сати у сали 164 на III спрату Факултета. Посетиоци ће бити упознати са најновијим насловима и  погодностима које могу добити од највеће издавачке куће медицинских наслова.  

  • Награда Удружења за кардионефрологију Србије за најбољу публикацију у 2016. години (en)

     

    Датум објаве: 16.05.2017.

    Велико нам је задовољство да објавимо да је на јавном позиву Удружења за кардионефрологију Србије за најбоље публикације у 2016. години Првом наградом у области кардионефрологије награђен рад наших наставника у међународном часопису изузетних вредности (М21а, ИФ: 11,00) :

  • Пeти гoдишњи нaучни симпoзиjум из aнeстeзиoлoгиje и интeнзивнe нeгe успешно завршен (en)

    У Нишу je, oд 19. дo 21. aприлa, oдржaн Пeти гoдишњи нaучни симпoзиjум из aнeстeзиoлoгиje и интeнзивнe нeгe. Симпoзиjуму je присуствoвaлo oкo 400 учeсникa из читaвoг рeгиoнa. Импрeсивнa листa oд 56 прeдaвaчa из 13 eврoпских зeмaљa, Изрaeлa и СAД oбухвaтaлa je вoдeћa имeнa aнeстeзиoлoгиje.

  • Исхрана као важан фактор у превенцији болести (en)


    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1979/2014-01 дaтум: 19.05.2014. гoдинe.

    ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 12.12. 2014.Медицински факултет у Нишу

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова, регистровани слушалац - 6 бодова

    РУКОВОДИЛАЦ: Проф. др Маја Николић

  • Презентација Агенције за лекове и медицинска средства Србије - АЛИМС (en)

     

    ALMS logoПрезентација Агенције за лекове и медицинска средства Србије – АЛИМС одржаће се у свечаном амфитеатру анекса Медицинског факултета у Нишу, у понедељак 30.05.2016. године у 12,00 часова. Позивамо све заинтересоване наставнике и сараднике, специјализанте, лекаре, фармацеуте и студенте основних и последипломских студија да присуствују презентацији. 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code