combine_images_980.jpg

Хитна стања у кардиологији (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 22.4.2016. године, Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац - 6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Марина Дељанин Илић

ПРEДAВAЧИ:

  1. Проф. др Марина Дељанин Илић, Медицински факултет Ниш, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, Ниш
  2. Проф. др Иван Тасић, Медицински факултет Ниш, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, Ниш
  3. Асс. др Дејан Петровић, Медицински факултет Ниш, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, Ниш
  4. Доц. др Виктор Стоичков, Медицински факултет Ниш, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, Ниш,
  5. Мр сци др Бојан Илић, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, Ниш
  6. Доц. др Драган Ђорђевић, Медицински факултет Ниш, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, Ниш
  7. Проф. др Стеван Илић, Медицински факултет Ниш, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, Ниш

 

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, медицинске сестре, здравствени техничари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Хитна стања у кардиологији су веома значајна, с обзиром да само благовремено добро постављена дијагноза и адекватно лечење могу резултирати успехом. Најзначајнија хитна стања у кардиолугији су: акутни коронарни синдроми, плућна тромебоемболија, дисекција аорте, хипертензивна криза, тампонада срца, малигни поремећаји ритма, тешки облици поремећаја спровођења и акутна срчана слабост.

Бол у грудима је најчешћи и најважнији диференцијално дијагностички проблем у кардиолошким амбулантама хитне службе. Иако је најчешће бенигног порекла, важност му даје чињеница да се њиме манифестује значајан број животно угрожавајућих болести, пре свих акутни коронарни синдроми, плућна тромебоемболија, дисекција аорте код којих брзина постављања тачне дијагнозе и започињања лечења имају значајан утицај на морталитет болести. У адекватној процени угрожености болесника, лекар мора да буде вешт у узимању брзе и прецизне анамнезе, да спроведе адекватан физикални преглед у коме ће се регистровати витални параметри функције организма, као и да познаје основе електрокардиографске и ехокардиографске дијагностике исхемије миокарда, плућне тромебоемболије, дисекције аорте, тампонада срца, као и поремећаје срчаног ритма и спровођења. Понекад је неопходна даља дијагностика ради успешног постављања праве дијагнозе, након чега су адекватна терапија и праћење функционалних параметара кључ успеха.

КOТИЗAЦИJA: 3.000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 164/КME.

ПРИJAВЉИВAЊЕ: Пријаву за КМЕ  word1 m (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

 ПРОГРАМ РАДА pdf


INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code