combine_images_980.jpg

Комисија за анализу ефикасности студирања (en)

Print

 

Комисија за анализу ефикасности студирања бави се анализом ефикасности студирања. Ефикасност студирања представља просечну дужину студирања студената који су дипломирали у истој школској години на одређеном студијском програму. Комисија за анализу ефикасности студирања анализира ефикасност студирања на три нивоа:

 • на нивоу Факултета - процењује се ефикасност студирања у оквиру сваког студијског програма, на основу просечне дужине трајања студија;
 • на нивоу година студија и наставних предмета у оквиру сваког студијског програма - процењују се параметри техничке ефикасности, тј. оптимални услови за извођење наставе, на основу пролазности по годинама и по предметима и по испитивачима;
 • на индивидуалном нивоу - процењује се ефикасност студирања за сваког студента у свакој години студија и по завршетку студија (за студије у целини), на основу броја положених испита у свакој години студија и просечне оцене током студирања.

Осим активности везаних за ефикасност студирања, Комисија за анализу ефикасности студирања сваке године врши избор најбољих дипломаца и најбољих студената на интегрисаним академским и основним струковним студијама, према Правилнику о избору најбољег дипломца, најбољих дипломаца студијских програма и најбољих студената по годинама студија интегрисаних академских студија и Правилника о избору најбољег дипломца основних струковних студија. 

 


 

Активности Комисије (en)

Print

 

Анализа пролазности студента по студијским програмима на Медицинском факултету у Нишу за 2011/2012. годину >>>

Анализа пролазности по годинама студија и по предметима за студијски програм:

 • ИАС медицине >>>
 • ИАС стоматологије >>>
 • ИАС фармације >>>
 • ОСС - струковна медицинска сестра-техничар >>>
 • ОСС - струковни зубни протетичар >>>
 • ОСС - струковни санитарно-еколошки инжењер >>>

Избор најбољег дипломца Факултета, најбољих дипломаца студијских програма и најбољих студената по годинама студија сваког од студијских програма:

 • Генерација 2015/16. >>>
 • Генерација 2014/15. >>>
 • Генерација 2013/14. >>>
 • Генерација 2012/13. >>>
 • Генерација 2011/12. >>>
 • Генерација 2010/11. >>>
 • Генерација 2009/10. >>>
 • Генерација 2008/09. >>>
 • Генерација 2007/08. >>>

Документи Комисије (en)

Print

 

Правилник о избору најбољег дипломца, најбољих дипломаца студијских програма и најбољих студената по годинама студија интегрисаних академских студија (ИАС)

Правилник о избору најбољих дипломаца основних струковних студија (ОСС)

 • План рада Комисије за 2016/17. годину >>>
 • Извештај Комисије за 2015/16. годину >>>
 • План рада Комисије за 2015/16. годину >>>
 • Извештај Комисије за 2014/15. годину >>>
 • План рада Комисије за 2014/15. годину >>>
 • Извештај Комисије за 2013/14. годину >>> 
 • План рада Комисије за 2013/14. годину >>> 
 • Извештај Комисије за 2011/12. годину >>>
 • План рада Комисије за 2012/13. годину >>>
 • Извештај Комисије за 2010/11. годину >>>
 • План рада Комисије за 2011/12. годину >>>
 • Извештај Комисије за 2009/10. годину >>>
 • План рада Комисије за 2010/11.годину >>>

Чланови Комисије (en)

Print

 

 • Проф. др Снежана Павловић, председник Комисије
 • Проф. др Биљана Радовановић-Динић
 • Доц. др Предраг Џодић
 • Доц. др Александар Караниколић
 • Доц. др Радмила Обрадовић
 • Дејан Николић, виши стручни сарадник у Служби за основну наставу
 • Александра Илић, студентфармације
 • Илија Пантић, студент медицине

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code