combine_images_980.jpg

Teaching

Print

 

Студијски програми интегрисаних и струковних студија на Медицинском факултету остварују се у току школске године која почиње 1. октобра текуће године, а завршава се 30. септембра наредне године. Школску годину чине зимски и летњи семестар. Зимски семестар почиње 1. октобра, а летњи 15. фебруара. Реализација студијског програма траје 15 наставних недеља по семестру. Летњи распуст почиње 15. јула и траје до 20. августа.

Студијски програми се изводе према плану наставе који је у складу са општим актом Сената Универзитета, доноси Наставно-научно веће Медицинског факултета.

Планом извођења наставе утврђују се:

  • наставници и сарадници који изводе наставу према студијском програму;
  • места извођења наставе;
  • почетак и завршетак, као и временски распоред извођења наставе;
  • облици наставе (теоријска и практична настава, семинари, консултације, теренски рад, провера знања и др.);
  • испитни рокови, начин полагања испита  и провере знања;
  • попис литературе за студије и полагање испита;
  • могућност извођења наставе на страном језику;
  • могућност извођења наставе на даљину;
  • остале важне чињенице за уредно извођење наставе.

Read more...

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code