combine_images_980.jpg

Examination term

Print

 

ОКТОБАР 2:    09.10.2017- 13.10.2017.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

 

    А0 Свечани амфитеатар у анексу
ВС Велика сала А1 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМФ Амфитеатар факултета А2 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМП Амфитеатар Института за патологију С1 Слушаоница у анексу на 1. спрату
АМС Амфитеатар Стоматолошке клинике С2 Слушаоница у анексу на 2. спрату
АИЈЗ Амфитеатар Инстит. за јавно здравље С3 Слушаоница у анексу на 2. спрату
Сала 58 Сала на 1. спрату код фармакологије ПОТ. СУД. Сала у поткровљу судске медицине
Сала 68 Сала на 1. спрату код патофизиологије ССМ Сала судске медицине
ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ. СУД.МУ. Мала учионица у пот. судске медицине

 

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
             
  1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА          
09.10.2017. Анатомија ОП М 1 08.00-09.30 АМФ, УЧ.18
09.10.2017. Патологија ОП М 3 10.30-12.00 АМП
09.10.2017. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 09.00-11.00 А0
09.10.2017. Неурологија ОП М 5 11.00-12.00 А0
09.10.2017. Анатомија ОП С 1 08.00-09.30 АМФ, УЧ.18
09.10.2017. Патологија и орална патологија ОП С 2 10.30-12.00 АМП
09.10.2017. Болести зуба претклиника ОП С 3 08.00-11.00 Сала 68
09.10.2017. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 09.00-10.30 Сала 68
09.10.2017. Математика ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.10.2017. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 11.00-14.00 ССМ
09.10.2017. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 11.00-14.00 ССМ
09.10.2017. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 11.00-14.00 ССМ
09.10.2017. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 11.00-14.00 ССМ
09.10.2017. Козметологија ОП Ф 4 14.30-13.30 ССМ
09.10.2017. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 11.30-13.30 ССМ
09.10.2017. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 13.00-15.00 ВС
09.10.2017. Организација здравствене заштите ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.10.2017. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 13.00-15.00 ВС
09.10.2017. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-15.00 ВС
09.10.2017. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
             
  1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА          
09.10.2017. Молекуларна и хумана генетика ОП М 1 18.30-20.30 ВС
09.10.2017. Микробиологија ОП М 2 12.00-13.00 А0
09.10.2017. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 18.30-20.30 ВС
09.10.2017. Микробиологија и имунологија ОП С 2 12.00-13.00 А0
09.10.2017. Анестезија у стоматологији ОП С 3 10.00-11.00 АМС
09.10.2017. Орална хирургија ОП С 4 10.00-11.00 АМС
09.10.2017. Фиксна протетика ИП С 5 10.00-11.00 АМС
09.10.2017. Општа хемија ОП Ф 1 09.00-13.00 АИЈЗ
09.10.2017. Броматологија ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.10.2017. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 11.00-14.00 ССМ
09.10.2017. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 11.00-14.00 ССМ
09.10.2017. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 11.00-14.00 ССМ
09.10.2017. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.10.2017. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 12.00-13.00 А0
09.10.2017. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 13.00-15.00 АИЈЗ
09.10.2017. Фиксна протетика 2 ОП ОСС-ЗП 2 10.00-11.00 АМС
09.10.2017. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 13.00-15.00 АИЈЗ
09.10.2017. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 12.00-13.00 А0
09.10.2017. Основи педагогије ОП ССС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
             
  1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА          
10.10.2017. Хемија у медицини 1 ИП М 1 09.00-11.00 Сала 68
10.10.2017. Педијатрија ОП М 5 11.00-13.00 Сала 68
10.10.2017. Социјална медицина са епид. и хигијеном ОП С 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2017. Физика (Физиологија) ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2017. Стоматолошки материјали ИП С 3 09.00-10.00 С3
10.10.2017. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 10.00-12.00 С3
10.10.2017. Пародонтологија ОП С 5 10.00-11.30 С3
10.10.2017. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2017. Физика ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2017. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 09.00-12.00 А0
10.10.2017. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 09.00-12.00 С3
10.10.2017. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 12.00-14.30 С3
10.10.2017. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 16.30-20.30 А0, С1
10.10.2017. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 16.30-20.30 А0, С1
10.10.2017. Скелетирана парцијалана протеза 1 ОП ОСС-ЗП 3    09.00-10.00 С3
10.10.2017. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 16.30-20.30 С1
10.10.2017. Процена здравствствених ризика ИП ОСС-СЕИ 3    ДОГОВОР ДОГОВОР
             
  1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА          
10.10.2017. Медицина и друштво ОП М 1 17.30-19.30 A1
10.10.2017. Патофизиологија ОП М 3 09.00-11.00 A1
10.10.2017. Патофиз. исхране и психоф. спрем. спортиста ИП М 4 09.00-11.00 A1
10.10.2017. Гнатологија ОП С 4 17.30-18.30 АМС
10.10.2017. Органска хемија 1 ОП Ф 1 12.00-15.00 А0
10.10.2017. Органска хемија 2 ОП Ф 2 12.00-15.00 А0
10.10.2017. Социјална медицина и хигијена ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.10.2017 Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 17.30-19.30 A1
10.10.2017. Гнатологија ОП ОСС-ЗП 1 17.30-18.30 ASK
10.10.2017 Медицина и друштво ОП ОСС-ЗП 1    17.30-19.30 A1
10.10.2017. Скелетирана парцијалана протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 17.30-18.30 АМС
10.10.2017. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 12.00-15.00 А0
10.10.2017 Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1    17.30-19.30 A1
10.10.2017. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 13.00-15.00 Сала 68
             
  1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА          
11.10.2017. Увод у клиничку праксу ОП М 1 09.00-10.00 УЧ.18
11.10.2017. Физиологија ОП М 2 17.30-19.30 ВС
11.10.2017. Хирургија 1 ОП М 5 10.30-11.30 АМП
11.10.2017. Хирургија 2 ОП М 6 10.30-11.30 АМП
11.10.2017. Хирургија цео испит ОП М А 10.30-11.30 АМП
11.10.2017. Физиологија 1-стари програм ОП С 1 17.30-19.30 ВС
11.10.2017. Физиологија ОП С 2 17.30-19.30 ВС
11.10.2017. Физиологија 2-стари програм ОП С 2 17.30-19.30 ВС
11.10.2017. Орална медицина ОП С 4 10.30-12.00 Сала 68
11.10.2017. Анатомија ОП Ф 1 10.00-11.30 УЧ.18
11.10.2017. Физиологија ОП Ф 2 17.30-19.30 ВС
11.10.2017. Патофизиологија ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.10.2017. Фармакотерапија ОП Ф 4 09.00-10.30 Сала 68
11.10.2017. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 09.00-10.30 Сала 68
             
  1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА          
11.10.2017. Хистологија и ембриологија ОП М 1 16.30-18.30 А0, С1
11.10.2017. Физиологија напора ИП М 2 09.00-11.00 А0 
11.10.2017. Максилофацијална хирургија ОП М 6 11.00-12.30 АИЈЗ
11.10.2017. Хистологија и ембриологија ОП С 1 16.30-18.30 А0, С1
11.10.2017. Патофизиологија ОП С 2 12.30-14.30 АИЈЗ
11.10.2017. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 11.00-13.00 А0
11.10.2017. Максилофацијална хирургија ОП С 5 11.00-12.30 АИЈЗ
11.10.2017. Неорганска хемија ОП Ф 1 12.00-14.00 Сала 68
11.10.2017. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 14.00-15.00 АМФ,
11.10.2017. Фармакологија ОП Ф 3 11.00-13.00 А0
11.10.2017. Аналитика лекова ОП Ф 4 15.00-18.00 Сала 68
11.10.2017. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 13.00-15.00 ПОТ. СУД.
11.10.2017. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 09.00-11.00 ССМ
11.10.2017. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.10.2017. Биологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.10.2017. Заштита на раду ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.10.2017. Здравствено васпитање и промоција здравља ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
             
  1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА          
12.10.2017. Биохемија ОП М 2 09.00-11.00 А0
12.10.2017. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2017. Неуронауке ИП М 3 10.00-12.00 С3
12.10.2017. Интерна медицина 2 ОП М 4 12.00-13.00 С3
12.10.2017. Гинекологија ОП М 5 13.00-15.00 ВС
12.10.2017. Судска медицина ОП М 6 13.00-14.00 А0
12.10.2017. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 11.00-13.00 А0
12.10.2017. Стоматолошка протетика претклиника ОП С 2 09.00-10.00 ПOT.СУД.
12.10.2017. Судска медицина ОП С 5 13.00-14.00 А0
12.10.2017. Физичка хемија ОП Ф 1 10.00-13.00 POT.СУД.
12.10.2017. Општа биохемија ОП Ф 2 09.00-11.00 А0
12.10.2017. Медицинска биохемија ОП Ф 4 11.00-13.00 А0
12.10.2017. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 17.00-19.00 АМП
12.10.2017. Стоматолошки материјали ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2017. Болести зуба ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2017. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 17.00-19.00 АМП
             
  1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА          
12.10.2017. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 18.30-20.30 ВС, Сала 68
12.10.2017. Основи имунологије ОП М 2 18.30-20.00 АМФ, А0, С1
12.10.2017. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 11.30-13.30 ИНТ
12.10.2017. Клиничка микробиологија ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2017. Клиничка биохемија ОП М 4 11.30-13.30 ИНТ
12.10.2017. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 18.30-20.30 ВС, Сала 68
12.10.2017. Основи имунологије ИП С 3 18.30-20.00 АМФ, А0, С1
12.10.2017. Ботаника ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2017. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 18.30-20.00 АМФ, А0, С1
12.10.2017. Статистика у фармацији ОП Ф 3 18.30-20.30 ВС, Сала 68
12.10.2017. Фитотерапија ОП Ф 4 09.00-12.00 АИЈЗ
12.10.2017. Организација здравствене делатности ОП Ф 5 12.00-14.30 АИЈЗ
12.10.2017. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2017. Максилофацијална протетика ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.10.2017. Медицинска статистика ОП ОСС-СЕИ 1 18.30-20.30 ВС, Сала 68
             
  1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА          
13.10.2017. Енглески језик ИП М 1 09.00-10.30 АМФ, А0
13.10.2017. Енглески језик у медицини ОП М 2 09.00-10.30 АМФ, А0
13.10.2017. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 09.0010.30 АМФ, А0
13.10.2017. Енглески језик ОП Ф 1 09.00-10.30 АМФ, А0
13.10.2017. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 10.30-13.30 А0
13.10.2017. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 10.30-13.30 А0
13.10.2017. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 10.30-13.30 ССМ
13.10.2017. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 11.30-14.30 ССМ
13.10.2017. Биофармација ОП Ф 5 10.00-13.00 С2
13.10.2017. Имплантологија ИП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2017. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 10.30-13.30 Сала 68
13.10.2017. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 09.00-10.30 АМФ, А0
13.10.2017. Квалитет рада у здравственим установама ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2017. Ментална хигијена ИП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2017. Имунопрофилакса ИП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
             
  1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА          
13.10.2017. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2017. Медицинска генетика ИП М 3 09.00-11.00 С3
13.10.2017. Физичке методе у стоматологији ИП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2017. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 09.00-11.00 С3
13.10.2017. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 11.00-14.00 С3
13.10.2017. Фармакокинетика ОП Ф 4 11.30-13.00 ПОТ. СУД.
13.10.2017. Клиничка фармација ОП Ф 5 13.00-14.30 ПОТ. СУД.
13.10.2017. Вештина комуникација ИП ОСС-ЗП 2 09.00-10.00 АИЈЗ
13.10.2017. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.10.2017. Вештина комуникација ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-10.00 АИЈЗ
13.10.2017. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 11.00-14.30 С3

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code