Faculty teaching bases

Print

 

Наставна база Факултета је здравствена или научноистраживачка организација у којој су обезбеђени услови за остваривање дела наставног процеса и научно-стручног рада наставника и сарадника Факултета, а према нормативима Факултета.

Наставне базе Медицинског факултета у Нишу су: