combine_images_980.jpg

Examination term for senior undergraduates

Print

 

МАЈ : 08.05. - 19.05.2017.

Распоред тестова и писемних делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак изреде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.
    А1 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
08.05.2017. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 9.00-11.00 Сала 68
08.05.2017. Неурологија ОП М 5 11.00-12.00 ВС
08.05.2017. Патологија и орална патологија ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
08.05.2017. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 12.00-13.30 Сала 68
08.05.2017. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 12.30-15.30 ПОТ. СУД.
08.05.2017. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 9.00-11.00 ССМ
08.05.2017. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 11.00-13.00 ССМ
08.05.2017. Мобилна тотална протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
08.05.2017. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 11.00-13.00 ССМ
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
09.05.2017. Интерна медицина цео испит ОП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.05.2017. Социјална медицина ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.05.2017. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.05.2017. Орална хирургија ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.05.2017. Фиксна протетика ИП С 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.05.2017. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 9.00-12.00 Сала 68
09.05.2017. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.05.2017. Фиксна протетика 2 ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
09.05.2017. Микробиологија са паразитологијом ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
10.05.2017. Педијатрија ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.05.2017. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 9.00-12.00 Сала 68
10.05.2017. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 9.00-13.00 ПОТ. СУД.
10.05.2017. Породична медицина ИП ОСС-СМСТ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
10.05.2017. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 9.00-13.00 ПОТ. СУД.
10.05.2017. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 9.00-13.00 ПОТ. СУД.
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.05.2017. Гнатологија ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.05.2017. Органска хемија 2 ОП Ф 2 9.00-12.00 Сала 68
11.05.2017. Промоција здравља ИП ОСС-СМСТ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.05.2017. Скелетирана парцијалана протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.05.2017. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 12.00-14.00 Сала 68
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.05.2017. Увод у клиничку праксу ОП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.05.2017. Хирургија 2 ОП М 6 10.00-11.00 АМФ
12.05.2017. Физиологија 2-стари програм ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.05.2017. Орална медицина ОП С 4 14.0015.30 АМС
12.05.2017. Патофизиологија ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.05.2017. Фармакотерапија ОП Ф 4 12.00-13.30 Сала 68
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
15.05.2017. Биологија ћелије ИП М 2 9.00-11.00 Сала 68
15.05.2017. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 11.00-13.00 Сала 68
15.05.2017. Максилофацијална хирургија ОП М 6 11.00-12.30 АМП
15.05.2017. Хистологија и ембриологија ОП С 1 9.00-11.00 Сала 68
15.05.2017. Патофизиологија ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.05.2017. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 11.00-13.00 Сала 68
15.05.2017. Максилофацијална хирургија ОП С 5 11.00-12.30 АМП
15.05.2017. Аналитика лекова ОП Ф 4 11.00-14.00 ССМ
15.05.2017. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
16.05.2017. Гинекологија ОП М 5 9.30-10.30 АМП
16.05.2017. Судска медицина ОП М 6 10.30-11.30 АМП
16.05.2017. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 9.00-11.00 ССМ
16.05.2017. Судска медицина ОП С 5 10.30-11.30 АМП
16.05.2017. Медицинска биохемија ОП Ф 4 9.00-11.00 ССМ
16.05.2017. Медицинска екологија ИП ОСС-СМСТ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.05.2017. Стоматолошки материјали ОП ОСС-ЗП 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
16.05.2017. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
17.05.2017. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 10.00-12.00 АИЈЗ
17.05.2017. Основи имунологије ОП М 2 9.30-11.00 АМП,Сала 68
17.05.2017. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.05.2017. Клиничка микробиологија ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.05.2017. Клиничка биохемија ОП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.05.2017. Породична медицина ОП М 6 ДОГОВОР ДОГОВОР
17.05.2017. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 10.00-12.00 АИЈЗ
17.05.2017. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 9.30-11.00 АМП,Сала 68
17.05.2017. Статистика у фармацији ОП Ф 3 10.00-12.00 АИЈЗ
17.05.2017. Фитотерапија ОП Ф 4 9.00-12.00 ПОТ. СУД.
17.05.2017. Медицинска информатика и менаџмент ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.05.2017. Енглески језик у медицини ОП М 2 9.30-11.00 ССМ
18.05.2017. Енглески језик ОП Ф 1 9.30-11.00 ССМ
18.05.2017. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 11.00-14.00 ССМ
18.05.2017. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 14.00-17,00 ССМ
18.05.2017. Биофармација ОП Ф 5 14.00-17.00 ССМ
18.05.2017. Ментална хигијена ИП ОСС-СМСТ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.05.2017. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 11.00-14.00 ССМ
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.05.2017. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.05.2017. Клиничка фармација ОП Ф 5 11.30-13.00 ССМ
19.05.2017. Здравствена нега и дијететика ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.05.2017. Епидемиологија ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.05.2017. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code