combine_images_980.jpg

General examination timetable

Print

 

Испитни рокови, дефинисани Статутом Медицинског факултета, су: јануарски, априлски, јунски, августовски, септембарски и октобарски. Октобарски испитни рок организује се, по правилу, пре почетка наставе у наредној школској години и завршава се до 10.октобра.

Календар испита објављује се почетком сваке школске године и саставни је део плана извођења наставе. Распоред полагања тестова и писмених делова испита за поједине предмете свих студијских програма обухвата сталне термине (недеља и дан испитног рока). Време и место одржавања тестова и писмених делова испита за сваки испитни рок благовремено се објављује на сајту Факултета пре почетка испитног рока, а у складу са дефинисаним распоредом полагања по недељама и данима.

На испит може изаћи студент који је задовољио све прописане предиспитне обавезе.

Испити су јавни. Јавност испита обезбеђује испитивач путем присуства испиту најмање два лица из редова наставног особља односно студената.

Испити се полажу пред испитивачем-предметним наставником или пред испитном комисијом у просторијама Медицинског факултета или наставних база, према унапред утврђеном распореду који се благовремено објављује.

 

GENERAL EXAMINATION TIMETABLE:

 

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code