combine_images_980.jpg

Еxamination timetable - Pharmacy

Print
 
 

1. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

1. дан

2. дан

3. дан

4. дан

5. дан

1.

Математика

Општа хемија

Хистологија и ембриологија

Органска хемија 1


Анатомија

Физика

2.

Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења

Броматологија

Фармакогнозија 1

Органска хемија 2

Физиологија

Фармацеутска хемија 1

3.

Фармацеутска хемија органских једињења 1

Фармацеутска хемија 3

Фармакогнозија 2

Информатика (ИП)

Патофизиологија

Фармацеутска хемија 2

Фармацеутска хемија органских једињења 2 Изоловање и синтеза секундарних метаболита (ИП)

4.

Козметологија

 

Фармакотерапија

5.

Основи индустријске фармације

Основи фармацеутског менаџмента

Основи фармацеутске биотехнологије

Фармакоепидемиологија

2. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

6. дан

7. дан

8. дан

9. дан

10. дан

1.

Неорганска хемија

Физичка хемија

Ботаника

Енглески језик

Биологија са хуманом генетиком

Увод у фармацију

Аналитичка хемија 1

2.

Микробиологија и основи имунологије

Општа биохемија

Фармацеутска имунологија

Аналитичка хемија 2

Инструменталне методе хемијске анализе

3.

Фармакологија

Лековити природни производи

Статистика у фармацији

Фармацеутска технологија 1

Радиофармација (ИП)

Енглески у фармацији (ИП)

Вештина комуникација (ИП)

Увод у НИР (ИП)

4.

Аналитика лекова

Медицинска биохемија

Фитотерапија

Фармацеутска технологија 2

Фармакокинетика

5.

Фармацеутска пракса

Организација здравствене делатности

Биофармација

Клиничка фармација

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code