Предмети УНО Максилофацијална хирургија (en)

Print

 

 

Ужа научна област : МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА  45. Maksila

Шеф Катедре: Проф. др Драган Красић

Шеф УНО: Проф. др Зоран Пешић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Максилофацијална хирургија
  2. Антисепса и асепса у оралној медицини

 

nastava1   ОГЛАСНА ТАБЛА ПРЕДМЕТА

 

Наставници и сарадници:

Петровић М. Драган

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Пешић У. Зоран

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Красић Ђ. Драган

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност
Ћосић Д. Андрија асистент научна и стручна компетентност
Радовић А. Предраг асистент научна и стручна компетентност