Предмети УНО Болести зуба и ендодонција (en)

Print

 

Ужа научна област : БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА - ПРЕТКЛИНИКА  39. Bolesti zuba

Шеф  Катедре: Проф. др Драгица Дачић-Симоновић

Шеф  УНО:  Проф. др Јованка Гашић

 

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Болести зуба-претклиника
  2. Претклиничка ендодонција
  3. Дентална антропологија
  4. Болести зуба

 

Ужа научна област : БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА - КЛИНИКА

Шеф  Катедре: Проф. др Драгица Дачић-Симоновић

Шеф  УНО:  Проф. др Јованка Гашић

 

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Болести зуба-клиника 1
  2. Болести зуба-клиника 2

 

 

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА ПРЕДМЕТА

 

Наставници и сарадници:

Дачић-Симоновић Х. Драгица

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Гашић З. Јованка

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Митић Д. Александар

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Поповић З. Јелена

доцент

научна и стручна компетентност

Дачић Д. Стефан

доцент

научна и стручна компетентност

Николић M. Марија

асистент

научна и стручна компетентност
Барац Г. Радомир асистент научна и стручна компетентност
Стошић М. Ненад асистент научна и стручна компетентност