combine_images_980.jpg

Предмети УНО Биологија са хуманом генетиком (en)

Print

 

Ужа научна област:  БИОЛОГИЈА СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ   20. Biologija

Шеф Катедре: Проф. др Татјана Јовановић

Шеф УНО: Проф. др Стево Најман

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Биологија са хуманом генетиком
  2. Молекуларна и хумана генетика
  3. Медицинска генетика
  4. Фармацеутска биологија ћелије
  5. Биологија
  6. Ботаника
  7. Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на in vitro моделима
  8. Еколошка биотехнологија

 

nastava1

ОГЛАСНА ТАБЛА ПРЕДМЕТА

 

Наставници и сарадници:

Најман Ј. Стево

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Пајовић Б. Снежана

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Вукелић Николић Ђ. Марија

доцент

научна и стручна компетентност

Матејић С. Јелена 

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић М. Јелена

доцент

научна и стручна компетентност

Најдановић Г. Јелена

асистент

научна и стручна компетентност
Стојановић Т. Сања асистент научна и стручна компетентност


 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code