ACTA MEDICA MEDIANAE

Print

 

Acta Med Median     ISSN 0365-4478

Часопис Медицинског факултета у Нишу и Подружнице Српског лекарског друштва у Нишу.

Покренут је 1962. године и излази 4 пута годишње.

Доступан је у штампаном формату са текстом пуних чланака на српском језику и сажетком на енглеском језику;

„Оnline је доступан равноправно на енглеском и спрском језику.

 

 AMM

Евалуација часописа се може пратити кроз Центар за евалуацију у образовању и науци