STUDENT HERALD

Print

ISSN 2217-3625

 

Стручно-научни часопис студената Медицинског факултета у Нишу.

Покренут је 2010. године; излази једном годишње.

Доступан је у штампаном формату и online са текстом пуних чланака на српском језику и сажетком на енглеском језику.

SMG