PUBLISHING

Print

 

Ради квалитетног обављања образовне, научне и истраживачке делатности, на Факултету се остварује издавачка делатност. Издавачка делатност остварује се преко издавачке јединице. Наставно-научно веће доноси Правилник о раду издавачке јединице и усваја годишњи план издавања публикација.

Издавачка јединица Факултета припрема и издаје:

Casopisi Sajam 2016

Научни часописи Медицинског факултета у Нишу на Сајму књига у Београду, октобра 2016

Од 2004. године ови часописи се налазе на Indeks Copernicus (IC) мастер листи часописа. IC Journals је индексно абстрактна база која помаже малим уредничким тимовима да прерасту локални ниво обезбеђујући професионалну презентацију њихових часописа на глобалном нивоу уз аутоматско прослеђивање XML фајлова бази MEDLINE.

Уређивачки одбор сваког од три часописа чине стручњаци из базичних наука и различитих грана медицине како из земље тако и из иностранства. Штампање сва три часописа финансијски помаже Министарство за науку Републике Србије.

Према извештају Министарства науке Републике Србије о библиометријској анализи домаћих часописа коју је извршио Центар за евалуацију у образовању и науци, часописи Медицинског факултета су рангирани:

Uredjivacki odbor

Наставници и сарадници Факултета су аутори и уредници уџбеника, приручника, стручних монографија и зборника које Факултет издаје за потребе наставно образовног процеса у области медицине, стоматологије, фармације, и природних наука.

Сваке године, Медицински факултет Универзитета у Нишу, у организацији Министарства науке, презентује најзначајнија издања монографских и серијских публикација на Међународном Београдском сајму књига.