combine_images_980.jpg

SCIENCE PROJECTS

Print

 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ МИНИСТАРСТВА ЗА РЕСОР НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије финансира укупно 5 пројеката за период 2011-2017, чији је носилац Медицински факултет у Нишу, тј. чији су руководиоци пројекта наставници у радном односу на Медицинском факултету, и то: из области интегралних и интердисциплинарних истраживања - два пројекта, из области основних истраживања - два пројекта и из области технолошког развоја - један пројекат.

 

ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНИХ ИСТРАЖИВАЊА:

  1. «Етиологија, дијагностика, превенција и терапија ендемске нефропатије и са њом повезаних тумора уротела - значај истраживања генома и протеома» (175092, руководилац проф Љубинка Јанковић-Величковић, редовни професор).
  2.  «Добијање, физичко-хемијска карактеризација, аналитика и биолошка активност фармаколошки активних супстанци» (172044, др Андрија Шмелцеровић, ванредни професор).

 

ИЗ ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА:

  1. «Производња нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи бохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека» (31060, руководилац др Гордана Коцић, редовни професор).

 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЛНИХ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ ИСТРАЖИВАЊА:

  1. «Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије» (41018, руководилац др Душица Павловић, редовни професор).
  2.  «Мониторинг електромагнетних зрачења мобилних телекомуникационих система у животној средини, анализа молекуларних механизама и биомаркера оштећења код хроничне изложености са развојем модела за процену ризика и метода за заштиту» (43012, руководилац др Душан Соколовић, ванредни професор). 

 

Осим тога, истраживачи са Медицинског факулета у Нишу су ангажовани на још 32 пројеката чији су руководиоци из других научноистраживачких организација, 1 међународни / билатерални пројекат, 1 пројекат САНУ и 37 интерних пројеката Медицинског факултета у Нишу, тако да, тренутно, наставници и сарадници Медицинског факултета у Нишу учествују у реализацији 40 пројекта Министарства просвете, наукеи технолошког развоја Републике Србије.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code