combine_images_980.jpg

CURRENT ISSUES IN SCIENCE

Print

Све релевантне информације у вези науке, научних пројеката  и конкурса најпре потражите на:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06-исправка, 18 /10 и 112/15)

 

konkursi skupovi prezentacije sastanci
       

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code