combine_images_980.jpg

Позив за пријаву и учешће у реализацији иновационих и инфраструктурних пројеката (en)

Print

Датум објаве: 28.09.2017.

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије расписује ЈАВНИ ПОЗИВ  pdf  за пријаву и учешће у реализацији иновационих пројеката по програмима иновационе делатности утврђеним за 2017. годину.

Read more...

Позив за пријављивање интерних научно-истраживачких пројеката (en)

Print

 

Датум објаве: 07.09.2016.

Медицински факултет Универзитета у Нишу објављује ПОЗИВ за пријаву интерних научно-истраживачких пројеката.

Read more...

Образац пријаве интерног пројекта (en)

Print

 

Датум објаве: 25.08.2016.

Формулар за интерне пројекте Медицинског факултета Универзитета у Нишу, који треба попунити приликом апликације на предстојећи конкурс за Интерни пројекат на Медицинском факултету Универзитета у Нишу, можете преузети ОВДЕ

Пријава кандидата за екстерне курсеве усавршавања наставних компетенција (en)

Print

 

Датум објаве: 22.06.2016.

У оквиру пројекта ReFEEHS обезбеђена су средства за школарину за on-line програме усавршавања из области Образовање здравствених радника за наставнике запослене на домаћим универзитетима, реализаторима пројекта:

Read more...

Заједнички конкурс Србије и Црне Горе у области научне и технолошке сарадње (en)

Print

 

Датум објаве: 06.05.2016.

Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство науке Црне Горе, по први пут, расписали су заједнички КОНКУРС за суфинансирање научне и технолошке сарадње између  Републике Србије и Републике Црне Горе за  период  15. октобар 2016. – 15. октобар 2018. године. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије расписало конкурс за предлагање нучноистраживачких пројеката (en)

Print

Датум објаве: 13.04.2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је  КОНКУРС  за предлагање пројеката у оквиру Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године.

Најава Конкурса Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за предлагање нових пројеката (en)

Print

Датум објаве: 12.04.2016.

Опште упутство за пријаву пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за циклус истраживања 2016-2020, и програма истраживања у области технолошког развоја за циклус истраживања 2016-2019. можете погледати на САЈТУ МИНИСТАРСТВА.

Почетак програма за трансфер технологије (en)

Print

 Датум објаве: 04.04.2016.

Комерцијализација резултата научних истраживања повезивањем истраживача на факултетима и институтима са приватним сектором, као и јачање центара за трансфер технологије на универзитетима у Србији главни су циљеви Програма за трансфер технологије (ТТФ). О свим детаљима у вези са Програмом ТТФ заинтересовани се могу информисати ОВДЕ

Нови пројектни циклус Министарства просвете, науке и технолошког развоја (en)

Print

Датум објаве: 08.03.2016.

Истраживачи, након што је Влада Републике Србије, 03. марта 2016. године  усвојила Стратегију научног и технолошког развоја за период од 2016. до 2020. године – „Истраживање за иновације“, моћи ће да конкуришу за нови пројектни циклус истраживања, по другачијим условима, који ће допринети бољој науци, квалитетнијим научним радовима и унапређивању научно-истраживачког рада у Републици Србији.

Read more...

Међународни пројекат Хоризон 2020 (en)

Print


Кoнкурс мeђунaрoдних прojeкaтa Хoризoн 2020, кao нaстaвaк зa ФП7 пројеката објављује радни програм прojeкaтa кojи ћe бити финaнсирaни у 2014/2015. гoдини сa нaзивимa и крaтким oписoм.

Read more...

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code