Упитници за анкетирање (en)

Print

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ - УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА ЗА ПРЕДМЕТ​

Упитници :

Попуњавају их:

 

 

УПИТНИЦИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ  
   
pdfУпитник за вредновање квалитета наставног процеса за предмет студенти свих нивоа студирања
 

pdfУпитник за вредновање квалитета студијског програма на високошколској установи

студенти завршних година основних и мастер академских студија
pdf Упитник за вредновање квалитета студијскогпрограма на високошколској установи студенти докторских академских студија
pdfУпитник за вредновање квалитета рада факултета и универзитета наставници, сарадници и руководиоци стручних служби факултета
pdfУпитник о квалитету исхода студијског програма послодавци
   
   
 УПИТНИЦИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТАУ НИШУ  
   

pdf Упитник за вредновање квалитета наставе дoктoрских aкaдeмских студиja

студенти докторских студија

pdf Упитник за вредновање квалитета наставе

студенти

 pdfУпитник за вредновање начина извођења наставе

наставници и сарадници

 pdfУпитник за вредновање квалитета високошколске установе

наставници и сарадници

 pdfУпитник за вредновање курикулума

дипломирани студенти

 pdfУпитник за вредновање квалитета високошколске установе

студенти

 pdfУпитник о мишљењу послодаваца о квалитету стечених квалификација дипломираних студената Медицинског факултета у Нишу

пoслoдaвци