combine_images_980.jpg

МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ: Едеми у светлу најновијих патогенетских, дијагностичких и терапијских сазнања (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01,дaтум: 23.05.2016. гoдинe

Под покривитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Светског удружења нефролога


ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 9-10.06.2016. Медицински факултет у Нишу

БРОЈ БОДОВА: предавач - бодова, усмена презентација - бодова, постер презентација -бодова, пасивно учешће - бодова

РУКОВОДИЛАЦ: Проф.др Соња Раденковић

Edemi poster small

 

ОРГАНИЗАТОРИ КОНГРЕСА: Медицински факултет Универзитета у Нишу, Удружење за кардионефрологију

Србије, Специјална болница за превенцију, лечење и рехабилитацију неспецифичних плућних болести «Сокобања»

ПОКРОВИТЕЉСТВО: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

ПРОГРАМСКИ ОДБОР:

 1. Проф. др Соња Раденковић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Србија
 2. Проф. др Милица Простран, Медицински факултет Универзитета у Београду, Србија
 3. Проф. др Јадранка Бутуровић Пониквар, Медицински факултет Универзитета у Љубљани, Словенија
 4. Проф. др Рафаел Пониквар, Медицински факултет Универзитета у Љубљани, Словенија
 5. Проф. др Гордана Коцић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Србија
 6. Dr Eva Kalodiki, MD PhD, Faculty of Medicine, Department of Surgery & Cancer, Imperial College London
 7. Prof. Dr Athanasios D. Giannoukas, Professor of Vascular Surgery, Department of Vascular Surgery, University Hospital of Larissa, Greece

ПРЕДАВАЧИ:

 1. Проф. др Соња Раденковић, Медицински факултет Универзитета у Нишу
 2. Проф. др Гордана Коцић, Медицински факултет Универзитета у Нишу
 3. Проф. др Рафаел Пониквар, Медицински факултет Универзитета у Љубљани; Клиника за нефрологију Универзитетско-клиничког центра у Љубљани
 4. Проф. др Јадранка Бутуровић Пониквар, Медицински факултет Универзитета у Љубљани; Клиника за нефрологија Универзитетско-клиничког центра у Љубљани
 5. Проф. др Маја Милојковић, Медицински факултет Универзитета у Нишу
 6. Проф. др Милан Павловић, Медицински факултет Универзитета у Нишу; Клиника за кардиологију Клиничког центра Ниш
 7. Проф. др Милица Простран, Медицински факултет Универзитета у Београду
 8. Доц. др Предраг Вукомановић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра у Нишу
 9. Доц. др Саша Раденковић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Клиника за ендокринологију Клиничког центра у Нишу
 10. Dr Rodolfo Rivera, MD, PhD, Division of Clinical Nephrology San Gerardo, Monza, Italy
 11. MD PhD Eva Kalodiki, Faculty of Medicine, Department of Surgery & Cancer, Imperial College London
 12. Prof. Dr Athanasios D. Giannoukas, Professor of Vascular Surgery, Department of Vascular Surgery, University Hospital of Larissa, Greece
 13. Асс. др Дијана Стојановић, Медицински факултет Универзитета у Нишу


ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, фармацеути, бихомеичари, специјалисти опште медицине, интерне медицине, васкуларне хирургије, ортопедије, физијатрије, гинекологије, анестезиологије, ургентне медицине, субспецијалисти кардиолози, нефролози, ендокринолози.

САЖЕТАК ПРОГРАМА

Едеми или отоци су клиничке манифестације одређених болести и стања код пацијената са примарним или секундарним оштећењима свих органских система. Едеми су један од најчешће заступљених знакова болести и представљају облик хиперхидратације организма или органа, односно одређеног ткива или регије тела.

Етиопатогенетски механизми настанка едема су изузетно комплексни и њихово детаљно познавање захтева добра претходна предзнања о основним хомеостатским механизмима одржања баланса воде и електролита. С друге стране, неопходно је познавати основне принципе поремећаја функције ендотела и процеса инфламације, као узрока настанка едема.

Један од најтежих облика едема је свакако плућни едем који може витално да угрози пацијента и од посебне важности је разликовати кардиогени од неокардиогеног типа пулмоналног едема као и узроке, механизме настанка и могућности савремених дијагностичких приступа и новина у лечењу ових стања.

Проблем едема у болестима бубрега је такође од изузетног значаја, јер се у различитим болестима овог система јављају едеми потпуно различите, односно специфичне етиолошке позадине. Због тога је од изузетне важности владати добром дијагностичком проценом, јер је то императив адекватног лечења пацијената са бубрежним болестима. Уједно то је предуслов за спровођење патогенетски условљене терапије која мора да у потпуности замени симптоматску терапију.

Питање едема у трудноћи је једна од важних тема овог симпозијума јер се они често третирају као симптом, а не као први знак болести што може да трудницу уведе у озбиљна стања, као што су прееклампсија и еклампсија.

Свакако да «прича о едемима» не би била потпуна да се не разматрају и етиопатогенетски механизми едема који настају због поремећаја венске и лимфне циркулације, са посебним акцентом на новине у њиховој дијагностици и лечењу.

По први пут се на састанку оваквог карактера поклања пажња и едемима који се јављају у оквиру болести ендокриног система, јер они захтевају специфичну процену и лечење.

Када је у питању лечење едема, неопходно је истаћи да оно захтева изузетно добро познавање етиологије поремећаја, што је први корак, а други је адекватан избор нефармаколошког и фармаколошког третмана. Место и улога диуретика у лечењу едема је посебно истакнута, јер они представљају основу симптоматске терапије ових стања. На први поглед, то представља најједноставнију и најприступачнију терапију ових стања, али то не значи да је и најбоља, јер су могуће озбиљне последице неадекватне примене ових лекова.

Новине у обради ових проблема су и у сагледавању палете лекова чија примена може, као нежељени ефекат, да услови појаву едема.

Проблеми исхране и њеног позитивног или негативног утицаја на настанак едематозних стања су такође тема овог састанка, посебно што исхрана може бити важна не само у лечењу едема, него и у њиховој превенцији.

КОТИЗАЦИЈА: 3 000,00 (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 171/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ word1 m (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА: pdf

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code