combine_images_980.jpg

План наставе (en)

Print
 
 

Ред. бр.

Нaзив прeдмeтa

I гoдинa

II гoдинa

III гoдинa

УКУПНO

ЕСПБ

П+СИР

П+СИР

П+СИР

П+СИР

П + СИР

 

Општи методолошки предмети

1.

Mетодологијa научноистраживачког рада

30+10

 

 

 

30+10=40

5

2.

Писање и презентовање научног рада

45+20

 

 

 

45+20=65

5

3.

Биоетика и етика у научноистраживачком раду

30+30

 

 

 

30+30=60

5

4.

Биомедицинска информатика

45+20

 

 

 

45+20=65

6

5.

Биомедицинска статистика

45+30

 

 

 

45+30=75

7

6.

Енглески језик у биомедицини

15+10

 

 

 

15+10=25

2

Тематски усмерени методолошки изборни предмети

7.

Изборни предмети прве године

 

мин (120+150)

 

 

 

мин 30

Укупно у првој години:

330+270=600

60

8.

Изборни предмети друге године

 

 

120+320

 

120+320=440

30

9.

Научна активност 1

 

 

 

 

 

10

10.

Изборни истраживачки рад под руководством ментора за СИР

 

 

0+100

 

0+100 =100

15

11.

Дискусије, Семинари,Journal Club

 

 

0+60

 

0+60 =60

5

Укупно у другој години:

120+480 =600

60

12.

Научна активност 2

 

 

 

20

13.

Израда докторске дисертације

 

 

 

0+600

 0+600=600

40

Укупно у трећој години:

0+600

60

 

Предавања

330

 

120

 

0

 

450

 

Студијски истраживачки рад

 

270

 

480

 

600

1350

 

Укупно на студијском програму

600

600

600

1800

180


Листа изборних предмета:

Р.бр

Назив предмета

Сем.

П

СИР

ЕСПБ

7.1.

Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије

II

30

15

4

7.2.

Медицина базирана на доказима

II

15

30

5

7.3.

Принципи добре лабораторијске праксе

II

30

30

8

7.4.

Методе у молекуларној медицини

II

30

90

10

7.5.

Молекуларна генетика

II

30

60

8

8.1.

Принципи добре клиничке праксе

III, IV

30

30

4

8.2.

Карактеристике клиничких медицинских истраживања

III, IV

30

10

4

8.3.

Упитници у медицинским истраживањима

III, IV

15

30

4

8.4.

Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима

III, IV

15

45

4

8.5.

Управљање истраживачким пројектима у медицини

III, IV

15

45

5

8.6.

Принципи рада у jавном здравству

III, IV

15

35

4

8.7.

Примењене статистичке методе

III, IV

15

35

4

8.8.

Лековити природни производи и њихови токсични ефекти

III, IV

30

60

8

8.9.

Општа токсикологија

III, IV

70

90

12

8.10.

Биолошка и биофизичка хемија

III, IV

30

30

8

8.11.

Хумана развојна анатомија

III, IV

30

80

8

8.12.

Варијације у анатомији

III, IV

30

80

8

8.13.

Молекуларна, експериментална и клиничка ембриологија

III, IV

30

80

8

8.14.

Молекуларна организација ћелије

III, IV

30

80

8

8.15.

Молекуларна патологија

III, IV

30

80

8

8.16.

Молекуларна биологија тумора

III, IV

30

80

8

8.17.

Квантитативне методе у патохистологији

III, IV

30

80

8

8.18.

Програмирана ћелијска смрт и обнова ткива

III, IV

15

30

4

8.19.

Биолошке основе клиничке примене матичних ћелија

III, IV

30

60

8

8.20.

Регулација хомеостазе организма

III, IV

30

80

8

8.21.

Патогенетски механизми артеријске хипертензије

III, IV

30

80

8

8.22.

Ткивно инжењерство

III, IV

15

40

4

8.23.

Базична испитивања кардиоваскуларног система

III, IV

30

80

8

8.24.

Молекуларни механизми дејства лекова

III, IV

30

80

8

8.25.

Трансдукција хормонских, регулаторних и имунских сигнала у физиолошким и патолошким стањима

III, IV

30

80

8

8.26.

Биохемијски аспекти деловања дрога

III, IV

30

80

8

8.27.

Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима

III, IV

30

80

8

8.28.

Експериментална и клиничка истраживања поремећаја нервног система

III, IV

30

80

8

8.29.

Патофизиолошки регулаторни механизми

III, IV

30

80

8

8.30.

Истраживања у клиничкој фармакологији

III, IV

30

80

8

8.31.

Одабрана поглавља Фитотерапије

III, IV

30

80

8

8.32.

Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима

III, IV

30

80

8

8.33.

Фармацеутски облици за примену на кожи

III, IV

30

80

8

8.34.

Безбедност и ефикасност козметичких производа

III, IV

30

80

8

8.35.

Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења

III, IV

75

200

20

8.36.

Биохемијски аспекти инфламације и апоптозе

III, IV

30

80

8

8.37.

Имунолошки регулаторни механизми

III, IV

30

80

8

8.38.

Истраживања у клиничкој имунологији

III, IV

50

150

15

8.39.

Истраживања у инфектологији

III, IV

50

150

15

8.40.

Епидемиологија хоспиталних инфекција

III, IV

30

90

8

8.41.

Достигнућа и перспективе имунизације

III, IV

30

90

8

8.42.

Истраживање и епидемиологија полно преносивих инфекција

III, IV

30

90

8

8.43.

Микробиологија намирница и вода

III, IV

30

80

8

8.44.

Истраживања у радиологији

III, IV

50

150

15

8.45.

Истраживања у нуклеарној медицини

III, IV

50

150

15

8.46.

Истраживања у педијатрији

III, IV

50

150

15

8.47.

Истраживања у ургентној медицини

III, IV

50

150

15

8.48.

Истраживања у кардиологији

III, IV

50

150

15

8.49.

Истраживања у гастроентерологији и хепатологији

III, IV

50

150

15

8.50.

Истраживања у ендокринологији

III, IV

50

150

15

8.51.

Истраживања у хематологији

III, IV

50

150

15

8.52.

Истраживања у нефрологији

III, IV

50

150

15

8.53.

Истраживања у пулмологији

III, IV

50

150

15

8.54.

Истраживања у неурологији

III, IV

50

150

15

8.55.

Истраживања у психијатрији

III, IV

50

150

15

8.56.

Истраживања у физикалној медицини и рехабилитацији

III, IV

50

150

15

8.57.

Репродуктивна ендокринологија и инфертилитет

III, IV

50

150

15

8.58.

Истраживања у онкологији

III, IV

50

150

15

8.59.

Истраживања у реуматологији

III, IV

50

150

15

8.60.

Истраживања у балнеоклиматологији

III, IV

50

150

15

8.61.

Истраживања у дерматовенерологији

III, IV

50

150

15

8.62.

Истраживања у дигестивној хирургији

III, IV

50

150

15

8.63.

Истраживања у ургентној хирургији

III, IV

50

150

15

8.64.

Истраживања у кардиоваскуларној хирургији

III, IV

50

150

15

8.65.

Истраживања у онколошкој и ендокриној хирургији

III, IV

50

150

15

8.66.

Истраживања у ортопедији

III, IV

50

150

15

8.67.

Истраживања у неурохирургији

III, IV

50

150

15

8.68.

Истраживања у дечијој хирургији

III, IV

50

150

15

8.69.

Истраживања у урологији

III, IV

50

150

15

8.70.

Истраживања у анестезиологији и реаниматологији

III, IV

50

150

15

8.71.

Истраживања у пластичној хирургији

III, IV

50

150

15

8.72.

Истраживања у офталмологији

III, IV

50

150

15

8.73.

Истраживања у оториноларингологији

III, IV

50

150

15

8.74.

Гинеколошка онкологија

III, IV

50

150

15

8.75.

Епидемиологија масовних хроничних незаразних болести

III, IV

30

90

8

8.76.

Животна средина и здравље

III, IV

30

90

8

8.77.

Здравствена безбедност намирница

III, IV

30

80

8

8.78.

Истраживања у дијететици

III, IV

30

90

8

8.79.

Истраживања у медицини рада

III, IV

30

90

8

8.80.

Промоција здравља

III, IV

30

90

8

8.81.

Eкологија и заштита животне средине

III, IV

30

80

8

8.82.

Исхрана различитих категорија становништва

III, IV

30

80

8

8.83.

Eтика у медицини рада и јавном здрављу

III, IV

30

80

8

8.84.

Вода - хемија и здравље

III, IV

30

80

8

8.85.

Менаџмент у здравству

III, IV

30

80

8

8.86.

Професионалне болести и заштита на раду

III, IV

15

40

4

8.87.

Професионалне болести и болести рада

III, IV

15

40

4

8.88.

Истраживања у професионалној клиничкој медицини

III, IV

15

40

4

8.89.

Социјална неуронаука

III, IV

15

40

4

8.90.

Истраживања у судској медицини

III, IV

50

80

15

8.91.

Клиничкотоксиколошке анализе

III, IV

30

80

8

8.92.

Основи клиничке токсикологије

III, IV

30

80

8

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code