Management

Print

 

Управа Медицинског факултета у Нишу за мандатни период од 1.10.2015. године до 30.09.2018. године.

 

 Dobrila Stankovic

ДЕКАН

др Добрила Станковић Ђорђевић, редовни професор

Ужа научна област: Микробиологија и имунологија

телефон: +381 18 45 70 029;  +381 18 45 70 037

е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rade Cukuranovic 

Продекан за наставу за студије медицине

др Раде Чукурановић, редовни професор

Ужа научна област: Анатомија

телефон: +381 18 45 70 029; локал:102

е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Aleksandar Mitic

Продекан за наставу за студије стоматологије

др Александар Митић, ванредни професор

Ужа научна област: Болести зуба и ендодонција

телефон: +381 18 45 70 029; локал:153

е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radmila Velickovic 

Продекан за наставу за студије фармације

др Радмила Величковић-Радовановић, ванредни професор

Ужа научна област: Фармација-фармакокинетика

телефон: +381 18 45 70 029; локал:154

е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Dusica Stojanovic

Продекан за наставу за основне струковне студије и јавно здравље

др Душица Стојановић, редовни професор

Ужа научна област: Хигијена са медицинском екологијом

телефон: +381 18 45 70 029; локал:154

е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gordana Kocic 

Продекан за последипломске студије

др Гордана Коцић, редовни професор

Ужа научна област: Биохемија

телефон: +381 18 45 70 029; локал:151

е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radovan Karadzic 

Продекан за финансије и јавне набавке

др Радован Караџић, редовни професор

Ужа научна област: Судска медицина

телефон: +381 18 45 70 029; локал:102

е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Zoran Radovanovic

Продекан за клиничко здравство и специјализације

др Зоран Радовановић, ванредни професор

Ужа научна област: Радиологија

телефон: +381 18 45 70 029; локал:153

е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.