combine_images_980.jpg

Председник ЦНИРС-а (en)

Print

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 
 Nikola Djordjevic1

 

 

НИКОЛА ЂОРЂЕВИЋ

СTУДEНT V ГOДИНE

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: MEДИЦИНA

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  19.12.1993, Лесковац
Oбрaзoвaњe 

Основна школа „Душан Радовић”

Гимназија „Бора Станковић”

Прoсeчнa oцeнa   10.0
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету  Члан главног одбора ЦНИРС-а (2015/2016)
Награде и признања
  • Добитник признања за најбољег студента 1. године медицине
  • Добитник признања за најбољег студента 2. године медицине
  • Добитник признања за најбољег студента 3. године медицине
  • Сертификат за учешће на студентској научној размени у Пољској (2015/2016)
  • Диплома за освојено треће место на републичком такмичењу из хемије 2012. године
  • Диплома „Вук Караџић” за постигнут успех и владање у средњој и основној школи
Објављени студентски радови 3 ауторска и 4 коауторска рада
Jeзици  енглески, немачки
 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code