combine_images_980.jpg

DOCUMENTS TO BE COMPLETED

Print

 

ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ И НАСТАВУ


 

 

ИЗБОРИ У ЗВАЊА


 

МИШЉЕЊА
 
Мишљење Већа катедри о испуњености услова за избор у звање наставника-поље медицинских наука
Мишљење Већа катедри о испуњености услова за избор у звање наставника-поље природно-математичких наука
Мишљење Већа катедри о испуњености услова за избор у звање наставника-поље друштвено-хуманистичких наука
Мишљење Већа катедри о испуњености услова за избор у звање сарадника
 
ПРИЈАВЕ
 
ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-редовни професор
ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-ванредни професор
ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-доцент
ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-наставник страног језика
Пријава на конкурс-избор у звање-предавач/професор струковних студија
ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-асистент
Пријава на конкурс-избор у звање-сарадник у настави
Пријава на конкурс-избор у звање-клинички асистент
ПРИЈАВА на конкурс-избор у звање-сарадник ван радног односа-демонстратор
 
ФОРМУЛАРИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
 
НАСТАВНИЦИ
 
1. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 
2.1  ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА - за конкурсе објављене након 01.10.2017.
 

поље медицинских наука

поље природно-математичких наука

поље друштвено-хуманистичких наука

 
2.2  ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА
♦  поље медицинских наука
♦  поље природно-математичких наука
♦  поље друштвено-хуманистичких наука
 
3.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА УЧЕСНИКА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА - за конкурсе објављене након 01.10.2017.
 
  •  ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
♦  предавач
♦  професор струковних студија
  доцент
♦  ванредни професор
♦  редовни професор
 
  • ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
♦  доцент
♦  ванредни професор
♦  редовни професор
 
  • ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
♦  доцент
♦  ванредни професор 
♦  редовни професор 
 
 
3.2  ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА УЧЕСНИКА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
  • ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
♦  предавач
♦  професор струковних студија
♦  доцент
♦  ванредни професор
♦  редовни професор
  • ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
♦  доцент 
♦  ванредни професор 
♦  редовни професор
 
  • ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
♦  доцент
♦  ванредни професор
♦  редовни професор
 
САРАДНИЦИ
 
1. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 
2. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА - ДЕМОНСТРАТОРА
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 

 

ЗА НАСТАВНИКЕ И САРАДНИКЕ


 

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ


 

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ


 

 

АНКЕТЕ


 

 

ОПШТЕ


 

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code