combine_images_980.jpg

Одбрањене докторске дисертације у оквиру докторских академских студија (en)

Print

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

  • M-Медицина;
  • С-Стоматологија;
  • Ф-Фармација;
  • ММ-Молекуларна медицина;
  • КМ-Клиничка медицина;
  • ЈЗ-Јавно здравље;
  • БС-Базична стоматологија;
  • КС-Клиничка стоматологија;
  • Т-Токсикологија

 

Бр. дип. Презиме и име кандидата Тема докторске тезе Ментор Студ. прог. Година одбране
1 Стоиљковић Милан Експресија и модулаторна улога глутаматских рецептора интертригеминалног региона понса пацова у контроли дисања Срђан Пешић M 2010
2 Башић Јелена Оксидативни стрес, матрикс металопротеиназа-9 и полиморфизам гена за фактор некрозе тумора и његов рецептор у јувенилном   идиопатском артритису Душица Павловић M 2010
3 Миловановић Милена Улога интерлеукина-17А у индукцији синтезе имуноглобулина Е у хуманим Б ћелијама Зорица Јовић M 2011
4 Вукомановић Предраг Токсички ефекти дуванског дима добијеног из комецијалних цигарета и истих цигарета изложених пулсирајућем електромагнетном зрачењу код пацова Милан Јокановић Ф 2011
5 Пешић Ивана Патофизиолошки аспекти гломерулских и тубулоинтестицијских бубрежних обољења: протеомски приступ Владисав Стефановић M 2011
6 Ковачевић Татјана Ефекти севофлурана на оксидативни стрес код пацијената са ресекцијом јетре Видосава Ђорђевић КМ 2012
7 Бјелаковић Љиљана Варијације ензима хуманог млека у току првог месеца лактације са освртом на ефекте фолне киселине Гордана Коцић ММ 2012
8 Ничковић Вања Дијагностички значај метаболита аргинина и маркера антиоксидационе заштите у развоју хроничног алкохолног оштећења јетре и хепатореналног синдрома Јеленка Николић ММ 2012
9 Џопалић Тања Модулација функције хуманих дендритских ћелија агонистима Toll-u 7 сличног рецептора Миодраг Чолић ММ 2012
10 Самарџић Љиљана Прогностички значај клиничке и психодинамичке дијагнозе за успостављање психотерапијског односа Мирјана Спасић КМ 2012
11 Пападопоулос Костантинос Компаративна анализа резултата ортодонтске терапије headgear-om и пендулум апаратом Татјана Танић КС 2012
12 Цатић-Ђорђевић Александра Фармакокинетичка испитивања такролимуса код пацијената са пресађеним бубрегом Радмила Величковић-Радовановић T 2013
13 Вучковић Ивица Регенеративни потенцијал масног ткива у надокнади дефеката костију на експерименталном моделу калварије кунића Драган Петровић КС 2013
14 Вељковић Андреј Биомаркери апоптозе и ћелијске сигнализације у патогенези колоректалног карцинома Гордана Коцић ММ 2013
15 Бакић Мирјана Морфометријске и имунохистохемијске карактеристике парахипокампалне коре великог мозга човека током процеса старења Иван Јовановић ММ 2013
16 Ранђеловић Павле Протективни ефекти селена и салицилне киселине код пацова са акутном инсуфицијенцијом бубрега изазваном гентамицином Славимир Вељковић ММ 2013
17 Стојановски Зоран Анализа фактора ризика за артеријску хипертензију и за оштећење циљних органа хипертензије у ромској популацији Горан Кораћевић КМ 2013
18 Игњатовић Александра Примена мултимаркер приступа у процени ризика код пацијената на дијализи Татјана Цветковић ММ 2013
19 Јелић Маријa Регулација метаболизма гвожђа, ниво хепцидина и трансферинских рецептора код пацијената на хемодијализи Татјана Цветковић КМ 2013
20 Савић Дејан Значај нивоа витамина Д и полиморфизама гена повезаних са његовим деловањем код оболелих од мултипле склерозе Слободан Војиновић КМ 2013
21 Стојановић Небојша Утицај медикаментне терапије бенигне хиперплазије простате на сексуални живот, функцију и симптоме дoњег уринарног тракта Иван Игњатовић КМ 2014
22 Костић Јелена Карактеристике и међусобна повезаност емпатије и родитељства код адолесцената са поремећајем   понашања Милкица Нешић КМ 2014
23 Ђенић Небојша Затварање стрелне ране применом фибринског лепка са антибиотиком - експериментална студија Милан Вишњић КМ 2014
24 Стојановић Дијана Клиничко-биохемијски показатељи ендотелне дисфункције и инфламације код пацијената са трансплантираним бубрегом Владмила Бојанић ММ 2014
25 Љубомировић Миљана Морфометријска и имунохистохемијска анализа структура аденохипофизе укључених у систем хипоталамо-хипофизно-адреналне осовине током старења човека Иван Јовановић ММ 2014
26 Љубисављевић Срђан Протективно дејство модулатора оксидативног и нитрозативног стреса у неуроинфламацији   - експериментална и клиничка студија Ивана Стојановић КМ 2014
27 Радовић Јелена Заступљеност мутација и R202Q полиморфизма гена за породичну медитеранску грозницу и њихов утицај на оксидативни стрес и клиничке запаљенске манифестације Јелена Војиновић ММ 2014
28 Ристић Снежана Преваленција и фактори ризика за настанак поремећаја говора код ученика првог разреда основнох школа нишавског округа Биљана Коцић ЈЗ 2014
29 Костић Милош Интеракција Th-17 имунског одговора и глутаматске ексцитотоксичности у патогенези мултипле склерозе – клиничка и експериментална студија Миодраг Чолић ММ 2014
30 Илић Иван Квантитативна микроморфолошка студија лобуларних карцинома дојке различите биолошке агресивности Маја Јовичић-Милентијевић ММ 2014
31 Ћојбашић Ирена Клинички и морфометријски показатељи терапијског одговора код хроничне мијелоидне леукемије Лана Мачукановић-Голубовић КМ 2014
32 Хаџи Лега Марија Процена биофизичких, биохемијских и микробиолошких параметара у предикцији превременог порођаја Милан Стефановић КМ 2014
33 Живадиновић Биљана Учесталост и значај хипоплазије вертебралне артерије код инфаркта мозга у вертебробазиларном сливу Зоран Перић КM 2015
34 Радоичић Драган Утицај времена предузимања оперативног лечења прелома кука на исход и компликације Милорад Митковић КM 2015
35 Дамњановић Ивана Улога и значај алфа-липоинске киселине и нестероидних   антиинфламаторних лекова у хемопревенцији и индукцији апоптозе ћелија карцинома колона и цервикса – in vitro студија Срђан Пешић Т 2015
36 Веселиновић Јована Фармакохемијски аспекти деловања одабраних 4-фенил хидроксикумарина – интегрисана in vitro и компјутерска студија Горан Николић Т 2015
37 Барјактаровић Радослав Предности и ризици билатералних артопластика колена у једном акту Милорад Митковић КM 2015
38 Стевановић Славица Тврдоћа воде за пиће као фактор ризика за исхемијску болест срца Маја Николић ЈЗ 2015
39 Стефановић Никола Значај генског полиморфизма цитохрома P450 3А5 и ензима антиоксидативне заштите код пацијената са трансплантираним бубрегом на терапији такролимусом Татјана Цветковић Т 2015
40 Костић Иван Ефекти примене средстава за ретракцију гингиве на експерименталним моделима Стево Најман БС 2015
41 Тасић Данијела Клинички модалитети кардиореналног синдрома и значај појединих биомаркера у њиховој процени Соња Раденковић КМ 2015
42 Петровић Владимир Светлосномикроскопска и имунохистохемијска студија организације туморске строме код различитих патохистолошких типова базоцелуларног карцинома коже човека Александар Петровић ММ 2015
43 Кундалић Браца Морфолошка, морфометријска и имунохистохемијска анализа промене везивноткивних омотача хуманог суралног нерва у току старења Слађана Угреновић ММ 2015
44 Данева Маркова Ана Утицај фактора инфламације на ток и исход трудноћа компликованих прееклампсијом Милан Стефановић КМ 2015
45 Стевић Милош Квалитативна и семиквантитативна анализа перфузионе сцинтиграфије миокарда у дијагностици, процени тежине и лечењу коронарне болести Марина Влајковић КМ 2015
46 Петковић Иван Предиктивни значај биомаркера bcl2, bcl6, CD10 и MUM1 код дифузних B крупноћелијских лимфома Светислав Врбић КМ 2015
47 Антић Владимир Морфометријскa и имунохистохемијскa анализа соматотропних ћелија аденохипофизе и њихова повезаност са присуством саркопеније током старења човека Иван Јовановић ММ 2015
48 Миладиновић Бојана Потенцијална употреба сокова и екстракта биљних сорти црне рибизле (Ribes nigrum L.) као функционалне хране Душанка Китић Т 2015
49 Вујовић Маја Развој нове аналитичке методе ултра брзе течне хроматографије са тандем масеним детектором за одређивање амброксол хидрохлорида и њена примена Милан Јокановић Т 2016
50 Милојковић Бобан Аденилатни енергетски набој и метаболизам мокраћне киселине код пацијената са есенцијалном хипертензијом Гордана Коцић КМ 2016
51 Бранковић Бранко Значај оксидативног стреса и поремећаја метаболизма аргинина као маркера метастазирања тумора дебелог црева Горан Станојевић М 2016
52 Деспотовић Милена Полиморфизми гена укључених у инфламаторне, антиоксидативне и имунорегулаторне процесе код оболелих од бронхијалне астме Татјана Јевтовић Стоименов ММ 2016
53 Костић Игор Анализа примене самонарезујуће антиротационе фиксације у хируршком третману прелома врата бутне кости Милорад Митковић КМ 2016
54 Поповић Драгоњић Лидија Активност антиоксидативних ензима еритроцита код пацијената оболелих од хроничног хепатитиса Ц, лечених пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином Маја Јовановић КМ 2016
55 Петровић Гордана Клиничко-биохемијске карактеристике неалкохолне масне болести јетре као манифестације метаболичког синдрома Горан Бјелаковић КМ 2016
56 Миљковић Мирјана Процена утицаја лептина, грелина и тироидне функције на тип исхрањености деце и адолесцената Љиљана Шаранац КМ 2016
57 Цветановић Горан Утицај акутних и хроничних компликација на квалитет живота оболелих од шећерне болести Миодраг Стојановић КМ 2016
58 Симић Пашалић Катарина Ефикасност и безбедност примене високих доза алфакалцидола у лечењу активног Реуматоидног артритиса Јелена Војиновић КМ 2016
59 Николова Тања Хумани епидидимисни протеин 4 у предикцији оваријалног карцинома код пацијенткиња са тумором јајника Радомир Живадиновић КМ 2016
60 Стокановић Драгана Утицај генске варијабилности П-гликопротеина и цитохрома П450 на фармакокинетику клопидогрела код болесника са акутним коронарним синдромом Татјана Јевтовић-Стоименов ММ 2016
61 Јаношевић Предраг Утицај терапије фиксним ортодонтским апаратима на пародонцијум и дијагностички потенцијал биохемијских параметара запаљења Ивана Стојановић КС 2016
62 Живковић Маја Однос између структурних и функционалних промена код примарног глаукома отвореног угла Предраг Јовановић КМ 2016
63 Милојковић Влачић Бобана Компаративна анализа резултата лечења карцинома ректума методама тоталне мезоректалне екцизије и транссекције мезоректума Горан Станојевић КМ 2016
64 Тренкић Милан Утицај протокола стимулације код полицистичног оваријалног синдрома на исход вантелесног оплођења Јасмина Поповић КМ 2016
65 Николић Марија Утицај различитих материјала за дефинитивно пуњење канала корена зуба на зарастање коштаних дефеката- експериментална студија Александар Митић КС 2016
66 Вујановић Милена Рефракциони статус ока и биометријске карактеристике прематуруса са и без прематурне ретинопатије Гордана Станковић Бабић КМ 2016
67 Тренкић Божиновић Марија Компаративна анализа генске варијабилности и нивоа циркулишућих фактора некрозе тумора, HSP 70 и Fas/FasL у примарном глаукому отвореног угла Гордана Златановић КМ 2016
68 Живковић Никола Маркери пролиферације и интермедијарних филамената у диференцијалној дијагнози бенигних и малигних тумора пљувачних жлезда Драган Михаиловић КМ 2016
69 Тадић Љиљана Клинички и имунолошки фактори прогнозе код болесника са Б дифузним крупноћелијским нехочкинским лимфомом Горан Марјановић КМ 2016
70 Ристић Иван Утицај компјутерског тренинг програма и стандардних метода на квалитет одређивања боје зуба при различитим изворима светлости Саша Станковић С 2016
71 Лазаревић Драгана Утицај полиморфизма FokI гена за витамин Д рецептор и TNF α-308 гена за фактор некрозе тумора на тежину и исход болести код деце са јувенилним идиопатским артритисом Јелена Војиновић КМ 2016
72 Бошковић Мирјана Праћење биохемијских параметара запаљења, оксидативног стреса и апоптозе у пљувачци пацијената са фиксним и мобилним стоматолошким протетским надокнадама Душан Соколовић БС 2017
73 Марковић Милан Интеракција мезенхимских матичних ћелија из периапексних лезија и фагоцита Стево Најман БС 2017
74 Костић Марина Квалитет живота и ниво стигматизације оболелих од хроничног хепатитиса Ц Биљана Коцић ЈЗ 2017
75 Трандафиловић Милена Морфолошка својства и in vitro васкуларна реактивност прекобројне артерије у задњем сегменту артеријског прстена мозга код хуманог кадавера Слободан Влајковић ММ 2017
76 Илић Соња Протективни ефекти кверцетина и аминогванидина код пацова са акутном бубрежном инсуфицијенцијом изазваном цисплатином Ненад Стојиљковић ММ 2017
77 Вељковић Милица Утицај екстраката листа зеленог чаја и плода боровнице на ток акутне бубрежне инсуфицијенције пацова изазване гентамицином Мирјана Раденковић ММ 2017
78 Младеновић Марко Улога хируршких процедура у превенцији и лечењу остеоартроза кука насталих морфолошким променама врата бутне кости Иван Мицић КМ 2017
79 Мркаић Ана Однос heat shockпротеина и маркера инфламације миокарда код неонатуса Ивана Стојановић ММ 2017
80 Несторовић Милица Фактори ризика за настанак постоперативног илеуса код елективних ресекција дебелог црева Горан Станојевић М 2017
81 Стојановић Игор Биолошка активност депсидона и атранорина изолованих из лишаја Hypogymnia physodes Андрија Шмелцеровић Ф 2017
82 Чукурановић Кокорис Јована Морфометријскa и имунохистохемијскa имунохистохемијскa анализа структура аденохипофизе које су саставни део гонадотропне и соматотропне осовине током старења човека Весна Стојановић ММ 2017

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code