combine_images_980.jpg

Садржаји предмета (en)

Print

 

Р.бр.

Назив предмета

 

Општи методолошки предмети

1.

Mетодологијa научноистраживачког рада

2.

Писање и презентовање научног рада

3.

Биоетика и етика у научноистраживачком раду

4.

Биомедицинска информатика

5.

Биомедицинска статистика

6.

Енглески језик у биомедицини

 

Тематски усмерени методолошки предмети и изборни предмети за ужу научну област

7.

Лабораторијски поступци и функционално испитивање органа орофацијалне регије

8.1.

Медицина базирана на доказима

8.2.

Принципи добре лабораторијске праксе

8.3.

Принципи добре клиничке праксе

8.4.

Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима

8.5.

Упитници у медицинским истраживањима

8.6.

Управљање истраживачким пројектима у медицини

8.7.

Примењене статистичке методе

8.8.

Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије

 

Изборни предмети за ужу научну област

8.9.

Oрофацијална генетика

8.10.

Mолекуларни механизми регулације развоја зуба

8.11.

Квантификационе и квалификационе методе за анализу површине зубних структура и денталних материјала

8.12.

Биохемијске анализе ткива орофацијалног система

8.13.

Ултраструктура тврдих и меких ткива усне дупље

8.14.

Регенеративна медицина и ткивни биоинжињеринг-ћелије и биоматеријали

8.15.

Молекуларна генетика

8.16.

Методе у молекуларној медицини

8.17.

Ткивно инжењерство

8.18.

Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења

8.19.

Истраживања у клиничкој имунологији

8.20.

Менаџмент у здравству

 

Mорфолошке дисциплине

9.1.

Адхезивност рестауративних материјала за тврда зубна ткива

9.2.

Молекуларни механизми пулпо-дентинске репарације

9.3.

Eкспресија ткивних маркера ангиогенезе у хуманој пулпи

9.4.

Хистоензимска, патохистолошка и микробиолошка истраживања у пародонтологији

9.5.

Матичне ћелије у клиничком истраживању

9.6.

Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима

 

Биомедицинска истраживања

9.7.

Биокомпатибилност материјала у ендодонцији

9.8.

Биоматеријали у имплантологији

9.9.

Биомеханички и биолошки принципи примене савремених реконструктивних маретијала и метода у стоматолошкој протетици

9.10.

Гнатолошки принципи у дијагностици дисфункција темпоромандибуларног зглоба

9.11.

Биоинтеграција имплантата и заменика за кост

9.12.

Биомедицинска истраживања у педонтологији

9.13.

Биомедицинска истраживања у денталној патологији и ендодонцији

9.14.

Биоморфолошки и функционални принципи израде протетских надокнада у посебним условима

9.15.

Функционални аспекти ортодонтске терапије

 

Клиничка истраживања

9.16.

Болести ризика у оралној хирургији

9.17.

Нормалне вариајације у фацијалној форми и анатомска основа малоклузија

9.18.

Клинички принципи израде адхезивних безметалних индиректних рестаурација

9.19.

Орално медицински аспекти аутоимуних болести

9.20.

Преканцерозна стања усне дупље-механизми настанка

9.21.

Оралне манифестације вирусних обољења

9.22.

Методе истраживања ласерског деловања на тврда и мека орална ткива

9.23.

Ендокрина обољења и пародонтопатија

9.24.

Клиничке и биохемијске карактеристике матурације ожиљка

9.25.

Биохемијски аспекти деловања дрога

9.26.

Лековити природни производи и њихови токсични ефекти

9.27.

Одабрана поглавља Фитотерапије

9.28.

Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима

 

Савремена хируршка истраживања

9.29.

Регенеративна пародонтална хирургија

9.30.

Ласер у оралној хирургији

9.31.

Функционални реконструктивни захвати у оралној хирургији

 

Јавно здравље и животна средина

9.32.

Промоција оралног здравља код деце

9.33.

Превенција ортодонтских аномалија

9.34.

Биоелементи – значај и аналитика

9.35.

Промоција здравља

9.36.

Eтика у медицини рада и јавном здрављу

 

Форензичка стоматологија и токсиколошка испитивања

9.37.

Форензичка одонтологија

9.38.

Истраживања у судској медицини

9.39.

Клиничко-токсиколошке анализе

9.40.

Општа токсикологија

9.41.

Истраживања у клиничкој фармацији

9.42.

Примењена токсикологија

 

Р.бр.

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code