combine_images_980.jpg

Садржаји предмета (en)

Print

Р.бр.

Назив предмета

 

Општи методолошки предмети

1.

Mетодологијa научноистраживачког рада

2.

Писање и презентовање научног рада

3.

Биоетика и етика у научноистраживачком раду

4.

Биомедицинска информатика

5.

Биомедицинска статистика

6.

Енглески језик у биомедицини

 

Тематски усмерени методолошки предмети

7.1.

Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије

7.2.

Медицина базирана на доказима

7.3.

Принципи добре лабораторијске праксе

7.4.

Методе у молекуларној медицини

7.5.

Молекуларна генетика

7.6.

Принципи добре клиничке праксе

7.7.

Упитници у медицинским истраживањима

7.8.

Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима

7.9.

Управљање истраживачким пројектима у медицини

7.10

Принципи рада у jавном здравству

7.11.

Примењене статистичке методе

7.12.

Лековити природни производи и њихови токсични ефекти

7.13.

Општа токсикологија

7.14.

Биолошка и биофизичка хемија

 

Фармацеутски методолошки предмети

7.15.

Физичкохемијски принципи у фармацији

7.16.

Биоелементи–значај и аналитика

7.17.

Принципи формулације лекова

 

Фармацеутски изборни предмети групе 1

8.1.

Синтеза и изоловање фармаколошки активних супстанци

8.2.

Дизајн експеримената у фармацији

8.3.

Лековите природне сировине-сакупљање и примарна прерада

8.4.

Савремена фармацеутска анализа и квалитет фармацеутских производа

8.5.

Фармацеутски облици за примену на кожи

8.6.

Основи клиничке токсикологије

8.7.

Одабрана поглавља токсикологије

 

Фармацеутски изборни предмети групе 2

8.8.

Одабрана поглавља фармацеутске хемије

8.9.

Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима

8.10.

Савремени носачи лекова

8.11.

Стерилни фармацеутски облици лекова

8.12.

Одабрана поглавља аналитике лекова и биоаналитичке хемије

8.13.

Одабрана поглавља фармакогнозије

8.14.

Одабрана поглавља фитотерапије

8.15.

Примењена токсикологија

8.16.

Клиничкотоксиколошке анализе

8.17.

Истраживања у клиничкој фармацији

8.18.

Безбедност и ефикасност козметичких производа

 

Морфолошке дисциплине и истраживања матичних ћелија

8.19.

Програмирана ћелијска смрт и обнова ткива

8.20.

Биолошке основе клиничке примене матичних ћелија

 

Геномика, протеомика, фармакологија и регулаторни механизми

8.21.

Регулација хомеостазе организма

8.22.

Молекуларни механизми дејства лекова

8.23.

Трансдукција хормонских, регулаторних и имунских сигнала у физиолошким и патолошким стањима

8.24.

Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима

8.25.

Патофизиолошки регулаторни механизми

8.26.

Истраживања у клиничкој фармакологији

 

Инфективни агенси - епигенетика, дијагностика, клиника и епидемиологија

8.27.

Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења

8.28.

Биохемијски аспекти инфламације и апоптозе

8.29.

Имунолошки регулаторни механизми

8.30.

Истраживања у клиничкој имунологији

8.31.

Достигнућа и перспективе имунизације

8.32.

Истраживање и епидемиологија полно преносивих инфекција

8.33.

Микробиологија намирница и вода

 

Функционалне и клиничке методе истраживања

8.34.

Истраживања у педијатрији

8.35.

Истраживања у кардиологији

8.36.

Истраживања у гастроентерологији и хепатологији

8.37.

Истраживања у ендокринологији

8.38.

Истраживања у хематологији

8.39.

Истраживања у нефрологији

8.40.

Истраживања у пулмологији

8.41.

Истраживања у неурологији

8.42.

Истраживања у психијатрији

8.43.

Истраживања у онкологији

8.44.

Истраживања у реуматологији

8.45.

Истраживања у дерматовенерологији

 

Јавно здравље и животна средина

8.46.

Епидемиологија масовних хроничних незаразних болести

8.47.

Животна средина и здравље

8.48.

Здравствена безбедност намирница

8.49.

Истраживања у дијететици

8.50.

Eкологија и заштита животне средине

8.51.

Исхрана различитих категорија становништва

8.52.

Вода-хемија и здравље

8.53.

Менаџмент у здравству

8.54.

Промоција оралног здравља код деце

 

Стоматолошка истраживања

8.55.

Хистоензимска, патохистолошка и микробиолошка истраживања у пародонтологији

8.56.

Биоинтеграција импланата и заменика за кост

8.57.

Биомедицинска истраживања у педонтологији

8.58.

Биомедицинска истраживања у денталној патологији и ендодонцији

8.59.

Орално медицински аспекти аутоимуних болести

8.60.

Преканцерозна стања усне дупље-механизми настанка

8.61.

Оралне манифестације вирусних обољења

8.62.

Методе истраживања ласерског деловања на тврда и мека орална ткива

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code