IFMSA-Serbia (en)

Print

 

International Federation of Medical Students' Associations – Serbia  односно Комитет за међународну сарадњу студената медицине - Србија (локални комитет у Нишу) је независна, невладина и неполитичка организацијакоји се бави професионалном и научном разменом студената медицине, промоцијом јавног и репродуктивног здравља као и медицинском едукацијом.

Ifms

 

Основана је 1951. у Копенхагену, а IFMSA-Serbia  постала је пуноправни члан IFMSA од 1953. године. Кроз време се назив мењао, а најпопуларнијi је био YuMSIC.

 

IFMSA-Serbia има 5 Локалних Комитета:

  1. ЛК Београд
  2. ЛК Ниш
  3. ЛК Крагујевац
  4. ЛК Нови Сад
  5. ЛК Приштина (Косовска Митровица)

Локални Комитет Ниш има следеће комитете:

SCOPE & SCORE-Главни циљ комитета је стручно усавршавање, стицање нових знања, вештина и праксе на међународним универзитетима и клиникама, као и сарадња међу студентима медицинекроз програм међународних размена.

SCORA- се пре свега бави подизањем свести и ширењем знања у циљу очувања репродуктивног здравља и смањења стигме и дискриминације ХИВ позитивних особа. Делујемо на локалном, националном и међународном нивоу организујући вршњачке едукације и тренинге вршњачких едукатора, трибине и јавне промоције.

SCORP- се бави проблемима и потребама свих социјално угрожених лица, залаже се за спречавање сукоба и осуђује коришцћење насиља у циљу решавања конфликта. Поносимо се својим хуманитарним журкама, са циљем прикупљања финансијских средстава социјално угроженим особама, акцијама прикупљања одеће и играчака за оне којима је то најпотребније и другим видовима промоције солидарности у друштву.

SCOPH- окупља студент медицине, ентузијасте који желе да унапреде здравље своје околине. Главни задатак овог комитета је ЕДУКАЦИЈА и ПРОМОВИСАЊЕ ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА! Активно се боримо против дуванског дима, болести зависности, хроничних незаразних и заразних болести. Организовано спроводимо едукацију младих о заштити менталног здравља, здравој исхрани, значају физичке активности, замкама које постављају болести зависности, као и болести модерног начина жоивота.

SCOME- је посвећен унапређењу високог медицинског образовања код нас. Циљ постојања овог комитета јесте да створи најпогодније окружење за едукацију сваком студенту медицине у било ком делу света. Функционише на локалном нивоу, путем интернационалних пројеката и комуникацијом међу члановима из различитих земаља.

 

Више о IFMSA-Serbia ЛК Ниш можете сазнати  на: