combine_images_980.jpg

Млади амбасадори (en)

Print

 

Mladi AmbasadoriУдружење „Млади амбасадори“ је омладинска организација која је основана у циљу јачања капацитета младих у Нишу кроз акције усмерене на међусекторску сарадњу као и на лично усавршавање сваког појединца са идејом даљег доприноса развоју локалне заједнице.

Удружење је почело са радом у фебруару 2014. године са избором прве генерације Амбасадора културе чија су задужења да промовишу културна манифестације у граду код својих вршњака на недељном нивоу. Они су током свог мандата преносили информације о културним дешавњима на 45000 младих људи у свим основним, средњим школама и факултетима у Нишу. Амбасадори своје задатке обављају подржани од стране свих образовних и културних институција у Нишу.

Амбасадорима је омогућена константна едукација из различитих области попут: јавног наступа, организације догађаја, пословне комуникације, маркетинга и писања пројекта, као и бесплатна посета свим културним установама у граду, како би се упознали са њиховим радом и на што квалитетнији начин презентовали културни садржај и преносили поруку својим вршњачким групама.

Прва генерација Амбасадора културе је била пилот пројекат са краћим мандатом али свака наредна генерација има мандат од годину дана а након истека мандата сви амбасадори постају ментори својим наследницима како би им преносили знање и искуство.

Од октобра 2014. Удружење је поред Амбасадора културе изабрало и прве генерације Амбасадора спорта и Амбасадора предузетништва.

 

 АМБАСАДОРИ КУЛТУРЕ

 АМБАСАДОРИ СПОРТА

 АМБАСАДОРИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code